O nas

Iniciativa za demokratični socializem je politično gibanje, ki si prizadeva za družbene spremembe, ki bi razširile možnosti ljudi, da neposredno odločajo o svoji prihodnosti na vseh ravneh družbe, od soupravljanja podjetij s strani zaposlenih do neposrednega odločanja o družbenih, ekonomskih in političnih vprašanjih na najširši ravni. Svoje delovanje postavljamo v izrazito mednaroden okvir, saj se zavedamo, da temeljitih sprememb brez mednarodnega sodelovanja ne bo. V politiko želimo vrniti idejo drugačne Evrope.

Zavezujemo se temeljem socializma – političnega projekta, ki se je v moderni zgodovini najbolj približal zastavljenemu cilju odprave kapitalizma. Hkrati se zavedamo napak naših predhodnikov in predhodnic, zato samoorganiziranje in participacija od spodaj navzgor za nas predstavljajo nujen pogoj uresničevanja drugačne družbe.

Iz tega razloga dajemo velik poudarek vzpostavljanju lokalnih celic in delovnih skupin, v katerih poteka dnevno delovanje iniciative. Gradimo aktivno, konstrukivno in z optimizmom v prihodnost zazrto skupnost, ki ne obstaja samo zato, da od članov zahteva plačevanje članarine in oddajanje volilnih listkov, temveč nam omogoča, da organiziramo, se udeležujemo in aktiviramo.

Naša pot se je začela pozimi 2012, ko se je skupina protestnikov in protestnic v času vseslovenskih vstaj začela zbirati pod transparenti nove ideje socializma. Uradno sta Iniciativo za demokratični socializem 1. maja 2013 ustanovili skupini, zbrani okrog Delavsko-punkerske univerze in Neposredne demokracije zdaj!

Gradimo na izkušnjah mnogih političnih akcij v zadnjih nekaj letih pri nas, od kampanje proti vstopu v zvezo Nato prek problematik migrantskega in prekarnega dela do zasedbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Na osnovi uspehov, predvsem pa neuspehov in omejitev takšnega delovanja, smo vedno bolj jasno zaznavali potrebo po stabilnejši in bolj organizirani obliki delovanja. Dozorela je odločitev, da je potrebno delovati tudi znotraj centrov politične moči. Ustanavljanje stranke in premierni nastop na evropskih volitvah maja 2014 vidimo kot nova koraka na poti vedno širšega in bolje organiziranega gibanja.

Zavedamo se skušnjav in nevarnosti, ki spadajo k odločitvi za ustanovitev stranke. Vendar nočemo, da nam verjamete, da jih bomo premagali – hočemo, da se pridružite in poskrbite, da bo temu tako!

Kontakt: info@demokraticni-socializem.si