Doniraj

Tovarišica, tovariš.

Stranka IDS si prizadeva demokracijo razširiti tudi tja, kjer ta ni vedno zaželjena: v podjetja, v učilnice, v javne zavode… Pri tem prej ali slej trči na interese tistih, ki si samoorganiziranih množic ne želijo, saj hočejo ohraniti svoje male ali velike privilegije. IDS zato nima kapitalskega zaledja, ki bi si preko nas lahko kupoval vzvode oblasti.

Člani in podporniki IDS smo v glavnem delavci, študentje in upokojenci, ki s prostovoljnim delom na terenu in z lastnimi prispevki financiramo politično alternativo. Po zaslugi uspehov na državnozborskih in lokalnih volitvah v letu 2014 in na osnovi vračanja dela prihodkov izvoljenih predstavnikov nazaj v stranko smo zmožni vzdrževati osnovno strankarsko infrastrukturo.

A ker želimo biti kot stranka aktivni tudi z lastnimi pobudami in akcijami na terenu, se obračamo na vas, da nam po svojih zmožnostih pomagate v boju za drugačen svet. Za svet delavskega upravljanja podjetij, za svet pravičnih dohodkov, za svet brez izkoriščanja ljudi s strani kapitalskih elit.

Svoj prispevek nam lahko v obliki donacije nakažete na transakcijski račun: SI56 6100 0000 7293 874, odprt pri Delavski hranilnici.

Zakonske omejitve za donacije: ZPolS
Po zakonu lahko donacije prispevajo le fizične osebe. Pravne osebe, na primer podjetja, političnim strankam ne smejo donirati (21. člen).
Po zakonu donacija posameznika na leto ne sme presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače v Republiki Sloveniji, na osnovi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto (22. člen).
Prispevki posamezne fizične osebe v gotovini so možni le do višine 420€, višji prispevki v denarju pa morajo biti vplačani s kreditnimi plačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb.

Statut stranke
Po 83. členu Statuta stranke so informacije o viru donacij članstvu stranke dostopen podatek. Donatorka oziroma donator lahko ostane anonimen le na svojo eksplicitno izraženo zahtevo. Vse donatorje, ki bi želeli ostati anonimni, prosimo, da svojo zahtevo naslovite na generalni-sekretariat@demokraticni-socializem.si.

Navodila za izpolnjevanje univerzalnega plačilnega naloga (UPN)

donacija-ids

Poslovanje preko spleta

Koda namena: V primeru uporabe storitev spletnega bančništva je ponekod obvezno izpolniti tudi polje “Koda namena”. Navedite OTHR ali ADMG, ki označujeta transakcijo brez opredeljenega namena, ali pa si izmislite lastno štiričrkovno kodo.

Sklic: Vkolikor vaš program za spletno bančništvo zahteva tudi sklic oziroma referenco, poskusite s kodo NRC, ki označuje poslovanje brez sklica. Pri spletnem poslovanju prek Banke Koper uporabite kodo 99. V primeru, da morate izpolniti celotno polje, uporabite SI00 in nato datum, npr. 18092014.

Hvaležni bomo, če nam boste, v primeru, da naletite še na kakšno posebnost, to sporočili na naslov info@demokraticni-socializem.si.