Z demokratičnim socializmom proti korupciji!

rdeca_kapicaKorupcija – nemara največkrat slišana beseda v slovenskih medijih v zadnjih letih. Vsi smo proti njej: protestniki in politiki, delavci in menedžerji, levi in desni. Pa vendar se zdi, da so tisti, ki narekujejo tempo naši družbi, proti korupciji samo v besedah. V večletnem boju proti korupciji, h kateremu so zavezane vse politične stranke pri nas in v katerem si vse nabirajo politične točke, nismo videli niti enega odločnega koraka. Kljub obljubam Janeza Janše in Alenke Bratušek, pa tudi Gregorja Viranta in Igorja Lukšiča, da bodo izkoreninili korupcijo »na sistemski ravni«, vse pogosteje beremo o tem, da milijoni evrov odhajajo iz države. Da si menedžerji še naprej neupravičeno izplačujejo vrtoglave nagrade. Da se prireja javne razpise. Da se je napihnila cena TEŠ 6. Da lobiji obvladujejo zdravstvo. In da se izčrpava podjetja in uničuje delovna mesta.

A politiki neumorno obljubljajo naprej. Zdaj nas skušajo pretentati z obljubo, da bo težave s korupcijo rešila privatizacija. Pravijo, da bo to »omrežjem« onemogočilo plenjenje davkoplačevalskega denarja. Skratka, hočejo nas prepričati, da bomo problem korupcije v državnih podjetjih, ki jih plenijo lobiji, rešili tako, da vse skupaj prodamo – seveda prav tistim »omrežjem«, ki jim skušamo plenjenje preprečiti. Torej, korupcijo – zasebno prisvajanje javnega premoženja –, bi naša vrla oblast reševala tako, da bi jo legalizirala!

Ob tolikšnem cinizmu lahko razumemo odločitev vodstva protikorupcijske komisije, ki je, razočarano nad stanjem, odstopilo. A mi ne smemo! Za naše premoženje in za našo prihodnost gre! Zato je nastopil čas, da politikom povemo, da se proti korupciji ni mogoče bojevati zgolj z besedami! Čas je, da jim jasno povemo, da nas ne bodo prepričali z obljubami o iztrebljenju korupcije z razprodajo javnega premoženja! Skupaj bomo postavili nove koordinate boja proti korupciji!

1. Zahtevamo polno podporo vlade delu protikorupcijske komisije in državnega davčnega urada ter povečanje njunih pristojnosti! Prvi korak v boju proti korupciji je okrepitev ugleda in pristojnosti nadzornih institucij.

2. Zahtevamo (ponovno) ustanovitev državne knjigovodske agencije! Trenutna razpršenost nadzora nad kapitalskimi tokovi služi le tistim, ki svoje transakcije skrivajo pred budnim očesom javnosti. Zato zahtevamo enotno agencijo za enoten in učinkovit nadzor nad kapitalskimi tokovi.

3. Zahtevamo uvedbo politike odprtih knjig! Vsa podjetja, zasebna in javna, morajo javnosti omogočiti poln dostop do vseh podatkov o svojem poslovanju. Le tako lahko zagotovimo preglednost poslovanja, ki je pogoj za odpravo korupcije.

4. Zahtevamo javno dostopne dohodninske napovedi! Javnost mora imeti dostop do podatkov o plačah in nagradah javnih uslužbencev ter zaposlenih v državnih podjetjih in bankah, pa tudi v tistih zasebnih podjetjih in bankah, ki z državo poslujejo.

5. Zahtevamo demokratično imenovanje članov uprav v državnih podjetjih in bankah! Izkazalo se je, da ne zasebnemu kapitalu ne političnim elitam ni v interesu dolgoročen razvoj podjetij: vsi težijo le k maksimalnemu kratkoročnemu profitu. Čas je, da upravljanje podjetij in bank spet prevzamejo tisti, ki ne bodo uničevali delovnih mest in izčrpavali podjetij, torej zaposleni in širša skupnost.

6. Zahtevamo takojšnjo prekinitev privatizacij državnega premoženja! Liberalni ekonomisti nas prepričujejo, da bodo privatizacije onemogočile korupcijo. Če bi to držalo, je južno in vzhodno od nas sploh ne bi bilo več. Pa je ravno obratno: javne lastnine tako rekoč ni več, korupcije in klientelizma pa kot listja in trave!

Proti korupciji – za demokratični socializem!

Iniciativa za demokratični socializem (IDS)

Deli.