Kako postanem član/ica IDS

V skladu s Statutom je članica ali član stranke lahko vsaka državljanka oziroma državljan Republike Slovenije, ki izpolni ter podpiše pristopno izjavo, s katero sprejme statut in program stranke.
Članica oziroma član stranke je lahko tudi državljanka oziroma državljan druge države, ki ji oziroma mu je v Republiki Sloveniji priznana volilna pravica.
Članica oziroma član stranke lahko postane tudi oseba, ki je dopolnila 15 let starosti in ki pristopni izjavi predloži pisno privolitev svoje zakonite zastopnice oziroma zastopnika.

Edini dodatni pogoj je (8. člen), da članica ali član stranke ne more biti hkrati članica oziroma član druge politične stranke, registrirane v Sloveniji.

Če želiš postati član IDS, stori naslednje:

  1. Natisni  pristopno izjavo in jo izpolni.
  2. Podpisano in izpolnjeno izjavo pošlji na naslov stranke IDS:
    Iniciativa za demokratični socializem
    Miklošičeva 38
    1000 Ljubljana

Član stranke postaneš z dnem vpisa v register članstva.

Vse članice in člane vabimo k aktivnemu sodelovanju v delovnih skupinah in regijskih odborih. Že ob izjavi nam lahko na email pošljete, katera področja vas zanimajo oz. kako bi si želeli sodelovati v iniciativi.