ZL: Zakon o varstvu okolja – standardi po meri industrije in kapitala?

slika-_original-1426588992-722296

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je danes ponovno potrdil primernost neprimerne novele, ki posega v Zakon o varstvu okolja, za nadaljnjo obravnavo. Po tem, ko je bil zakon na februarski seji Državnega zbora sprejet, je Državni svet nanj izglasoval odložilni veto in ga vrnil v državnozborsko proceduro. V tem času so nevladne organizacije, katerim pa je bila beseda na odboru dana šele po posredovanju poslanca ZL dr. Franca Trčka, pridobile tudi mnenje Evropske komisije v zvezi z nekaterimi določbami zakona.

Naj spomnimo, Državni svet je svoje, skorajda soglasno, nasprotovanje sprejemu zakona obrazložil s praktično istimi argumenti, zaradi katerih smo sprejemu zakona nasprotovali tudi v ZL. Zakon ukinja časovno omejitev veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in niža standarde varovanja okolja pod pretvezo prenosa evropskih direktiv. Nanje se ministrstvo sklicuje tudi pri določbi, da bo ministrstvo lahko na podlagi ocene upravljavca naprave določilo višje stopnje izpustov škodljivih snovi, kot so zakonsko dovoljene. Nevladna organizacija EKO Krog je v zvezi s to določbo pridobila mnenje Evropske komisije, v katerem je slednja jasno zapisala, da takšno določbo države sicer lahko prenesejo v nacionalno zakonodajo, ni pa jim treba.

V Združeni levici smo na odboru poleg tega dodatno opozorili tudi na nepravilen prenos te določbe, saj direktiva govori o »oceni«, na kateri mora temeljiti odločitev o višjih izpustih, Ministrstvo za okolje in prostor pa je v zakon zapisalo »ocene upravljavca naprave«. Koalicija je MOP v prejšnji obravnavi tega zakona v Državnem zboru branila, češ da ta zakon ni pisan v interesu umazane industrije. Vendar pa sprememba »ocene« iz evropske direktive v »oceno upravljavca naprave« kaže, da gre pri tem točno za to. Upravljavci naprave bodo tako sami zase delali oceno v katerih primerih bodo lahko v okolje spuščali večje koncentracije emisij strupenih snovi, kot so dovoljene. Obstaja pa seveda možnost, da na MOP vendarle ne delajo v interesu kapitala, ampak so samo tako nepismeni, da ne znajo prepisati besedila evropske direktive.

V besedah Franca Trčka: “V vsakem primeru je predlog zakona o varovanju okolja sramota za ministrstvo, ki samo sebe imenuje ministrstvo za okolje, in sramota za koalicijo, ki ta zakon še naprej podpira.”

Deli.