ZL: Za Vlado bolniška za samozaposlene ni potrebna – za nas je

V Združeni levici smo vladi predlagali, da bolniško nadomestilo zagotovi tudi samozaposlenim oziroma vsem delovnim ljudem, ki so v primerljivem položaju. Ministrstvo je našo pobudo zavrnilo,  izgovorom, da bolniška za samozaposlene ni potrebna. Ker je vlada ponovno pokazala, da nima posluha za pravice delavcev, bomo v Združeni levici ukrepali sami in vložili ustrezen zakon.

Miha Kordiš: “Velika večina samozaposlenih si statusa ni izbrala sama, ampak so jih v to prisilili delodajalci! V Sloveniji imamo še vedno 7 % manj zaposlenih kot pred krizo, število sp-jev pa se je povečalo za 30 %. Ti ljudje niso nobeni obrtniki, kaj šele podjetniki, to so prekarni delavci, ki jih delodajalci silijo v espeizacijo. Država pa to mirno gleda!”

V Združeni levici smo 14. marca ministrstvo za zdravje pozvali, da naj samozaposlenim zagotovi bolniško nadomestilo od četrtega dne bolniške odsotnosti. Kot je znano, začne ZZZS delavcem izplačevati nadomestilo šele z 31. dnem odsotnosti. Prvih trideset dni zaposlenim nadomestilo izplačuje delodajalec. Ker pa samozaposleni nimajo delodajalca, nimajo pravice do bolniške.

Pobudo Združene levice so podprli tudi sindikati, ki zastopajo samozaposlene in prekarne delavce. Zato so v okviru javne razprave o Zakonu o zdravstvenem varstvu vladi predlagali, da bi Zavod izplačeval bolniško nadomestilo že pred 30. dnem odsotnosti.

Ministrstvo je našo pobudo zavrnilo z dvema izgovoroma. Po eni strani trdi, da bolniška za samozaposlene ni potrebna, ker si jo lahko izplačujejo sami. Po drugi strani pa pravi, da je treba bolniško samozaposlenih za prvih 30 dni reševati v Zakonu o delovnih razmerjih. – Oba izgovora kažeta na to, da ministrstvo ne razume problema prekarnih delavcev in da ne misli storiti nič, da bi ga rešila!

Argument, da naj se bolniška za prvih 30 dni uredi v ZDR, ne pije vode! – Samozaposleni nimajo delodajalca. Edina javna ustanova, ki zbira sredstva za bolniške, pa je ZZZS! Obveznosti zavoda so predpisane v Zakonu o zdravstvenem varstvu. In ker se prvič po 24 letih sprejema nov zakon, je treba bolniške samozaposlenih urediti v tem zakonu!

Trditve ministrstva, da so samozaposleni svoji lastni delodajalci in da so si sami izbrali svoj status, kažejo, da ministrstvo za zdravje živi v nekem drugem svetu! – Samozaposleni, ki ne zaposlujejo drugih oseb, nimajo nikogar, da bi jih nadomeščal. Zato delajo, tudi če so bolni. Če pa dejansko obležijo, izgubijo dohodke, tako da si seveda ne morejo izplačati bolniškega nadomestila!

Problem je resen, saj prekarnost ni samo socialni problem, je tudi zdravstveni problem. To, da ljudje delajo, tudi ko so bolni, škoduje njihovem zdravju. Namesto, da se na ministrstvu za zdravje sprenevedajo, da se jih to ne tiče, bi morali ta problem obravnavati prednostno! S tem problemom se namreč ne srečujejo samo formalno samozaposleni (samostojni podjetniki posamezniki, samozaposleni novinarji in kulturni delavci), ampak tudi lastniki enoosebnih d.o.o.-jev in zavodov, nekateri kmetje in celo rejniki, skratka vsi, ki delo opravljajo samostojno

Ker je vlada znova pokazala veliko mero ignorance in ne želi priznati bolniško nadomestilo tudi vsem drugim delovnim ljudem, ki dejavnost opravljajo sami, ne glede na njihov pravni status, bomo v Združeni levici ukrepali sami in vložili ustrezen zakon, ki bo ščitil  pravice vseh delavcev.

Miha Kordiš: “V Združeni levici se ne bomo predali. Delavske pravice morajo varovati vse delavce ne glede na njihov pravni status. Če bo zakon kdaj prišel v parlament, bomo vložili ustrezne amandmaje, če pa ne bo, bomo spremenili veljavni zakon!” 

Deli.