ZL: Vladni načrti za davčno reformo – za bogate konec krize!

davčne olajšaveV Združeni levici ostro protestiramo proti načrtom Vlade, ki namerava z davčno reformo še enkrat znova povečati prihodke najbogatejših. Prav tako protestiramo proti odločitvi, da se bo o reformi odločalo po nujnem postopku, ki je namenjen zgolj za primere ogroženosti države in njenih prebivalcev, ne pa za zatiranje demokratičnosti ter prikrivanje nepopularnih in spornih odločitev.

Z novelo zakona o dohodnini (ZDoh-2) in zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) bo namreč vlada razbremenila izključno slabih 10% prebivalstva z najvišjimi prihodki. Tem se bodo plače po konservativni oceni povečali za 56 milijonov evrov letno. Če prištejemo še lansko spremembo dohodninske lestvice, znesek naraste na 72 milijonov. Za primerjavo: delavcem in upokojencem z dohodki, ki so malo nad minimalno plačo, bo ukrep skupaj prinesel le 5 milijonov evrov.

Razbremenitev najbogatejših bo hkrati zmanjšala proračunske dohodke, ob skromnem dvigu davka na dobiček podjetij bo iz državnega proračuna na letni ravni izpadlo kar 46 milijonov evrov! Hkrati so vladni načrti škodljivi za delavce. Zaposlovalci bodo namreč olajšavo zlorabili za znižanje osnov delavskih plač in izogibanje plačilu davkov. Na višje neto prihodke lahko realno računajo kvečjemu menedžerji, ki imajo že tako najvišje plače.

Medtem pa nam kandidatka za finančno ministrico Vraničar-Erman sporoča, da se moramo še naprej vsi odrekati. V resnici se bodo po zaslugi vlade še vedno odrekali le upokojenci, delavci na minimalni plači in socialno ogroženi, ki morajo preživeti z 288 evri na mesec. Lastniki podjetij bodo ohranili vse olajšave in še naprej uživali v na evropski ravni podpovprečni obdavčitvi dobička.

Združena levica zato ostro nasprotuje vladnim načrtom, ki niso nič drugega kot odpravljanje krize za bogate na škodo revnih. Če vlada meni, da lahko po dveh letih začne izvajati bolj velikodušno davčno politiko, potem naj začne pri tistih na dnu družbenih hierarhij, ki so zaradi preteklih varčevalnih ukrepov tudi najbolj trpeli. Združena levica bo nasprotovala hitenju s sprejemanjem zakona in predlagala spremembe, ki bodo zagotovile pravično davčno reformo.

Deli.