ZL s serijo amandmajev nad največje ekscese in pomanjkljivosti strategije upravljanja državnih naložb* (*privatizacije)

2015-06 shod proti privatizaciji

Prejšnji torek, 23.6.2015, je na Odboru za finance in monetarno politiko Združena levica predlagala umik Strategije upravljanja z državnim premoženjem iz parlamentarne procedure z namenom, da bi jo vlada dopolnila na način, da bi le-ta vključevala tiste vsebine, ki bi jih po Zakonu o SDH morala, pa jih ne. Vladna koalicija je dobronamerni predlog ZL, ki ga je podprla celotna opozicija, lahkotno zavrnila in vztraja pri sprejemanju strategije, ki ne vključuje zakonsko zahtevanih nefinančnih ciljev – npr. ciljev glede zaposlenosti in delovnih mest ter ciljev regionalnega, okoljskega in socialnega razvoja. Strategija vsebuje samo finančne ter prodajne ambicije vlade in je bolj kot strategija upravljanja strategija privatizacije.

Vladna koalicija je strategijo, dokument s katerim določamo, kako se bo razpolagalo z več kot 11 milijardami državnega premoženja, pripravila na nedemokratični način, brez vključitve strokovne in širše zainteresirane javnosti, vrh tega pa jo je skušala sprejeti že prejšnji torek sredi noči po več kot 10 urah razprave o fiskalnem pravilu in davčnih blagajnah. Sprejetje strategije na nedemokratičen način je preprečilo šele opozarjanje opozicijskih poslanskih skupin z ZL na čelu.

Ker vlada strategije ni pripravila na ustrezen način in ker ni pokazala nobenega namena po njenem izboljšanju (skoraj v celoti je ignorirala predolge popravkov Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora), smo nalogo, ki bi jo sicer morala opraviti vlada, prevzeli v koaliciji Združena levica. Zato bomo na današnji seji Odbora za finance poskušali s serijo amandmajev popraviti največje ekscese in pomanjkljivosti strategije.

S prvim paketom amandmajev ZL iz strategije črta vsebine, ki vanjo ne spadajo, to so reference na “strateške” dokumente, ki jih javnost ni videla in niso bili sprejeti v DZ, obenem pa njihova vsebina ne samo, da ni splošno družbeno sprejeta, ampak je celo v nasprotju z zavezami koalicijskega sporazuma.

Z drugim paketom amandmajev ZL v strategijo vnaša nekomercialne cilje, s katerim se zagotavlja širša, razvojna in socialna funkcija upravljanja, in sicer: rast zaposlenosti v državnih podjetjih in v dobaviteljski verigi; nadstandard soodločevalskih pravic zaposlenih v državnih podjetjih; odprava vseh oblik čezmernega izkoriščanja delavcev, kot sta agencijsko delo in prisilno samozaposlovanje in dosledna uveljavitev standardov dostojnega dela pri plačah in delavskih pravica zaposlenih.

Tretji paket amandmajev se nanaša klasifikacijo podjetij v skladu s kriteriji strategije. Vsakemu, ki je strategijo prebral, je jasno, da je strategija povsem arbitrarna. Več kot očitno je, da se je vlada najprej odločila, kaj bo prodajala in na podlagi tega izdelala kriterije, s katerimi je lahko hlinila strateški premislek. Kriteriji v strategiji so uporabljeni kot način opravičevanja privatizacijskih procesov, kljub temu pa strategija vseeno vsebuje očitne nekonsistentnosti. Terme Olimia so opredeljene kot pomembno podjetje, medtem ko so Terme Čatež, ki upravlja skoraj identično dejavnost, samo, da so dvakrat večje in zaposlujejo več ljudi, pa niso!? Ali pa, zakaj je Hotel Union dobil točko za promocijo Slovenije v tujini, največja podjetja Krka in Gorenje, ki sta svetovno znana in velika oglaševalca, pa ne. Ker te točke Gorenje in Krka, gonilni sili razvoja in velika zaposlovalca, nista dobili v predlogu strategije, nista opredeljeni kot strateški podjetji!

Zadnji paket amandmajev je vezan na podjetja iz privatizacijskega seznama 15 podjetij. Z njim se nalaga, da se ta podjetja klasificirajo v skladu s kriteriji strategije. Taka klasifikacija bi jasno pokazala, da je Cinkarna Celje pomembno podjetje in Telekom Slovenije strateško podjetje. Absurdno je, da vladna koalicija ni hotela kriterijev iz strategije aplicirati na vsa podjetja enako. Kot kaže, je bila želja privatizirati večja kot načelnost pripravljavcev strategije.

V ZL z amandmaji odpravljamo te nekonsistentnosti v strategiji in s tem rešujemo ta podjetja pred nerazumno privatizacijo.

Danes bo vladna koalicija ob glasovanju o amandmajih ZL imela možnost, da vsaj nekoliko popravi slabo strategijo. Gleda ne dosedanje delovanje pa spametovanja Cerarjeve koalicije ni pričakovati.

Poslanska skupina Združena levica
V Ljubljani, 29.06.2015

Deli.