ZL & Right2Water: Pravica do vode za vse!

Right2Water22.3.2017, na svetovni dan voda, sta poslanec Združene levice dr. Matej T. Vatovec in predstavnik evropske civilne iniciative Right2Water Guillaume Durivaux na skupni novinarski konferenci pozvala Vlado RS, naj se na ravni Evropske unije aktivno zavzame za zakonodajo, ki bi vse države članice zavezala k zagotavljanju pravice do pitne vode vsem prebivalcem EU.

Matej T. Vatovec: “V času, ko so apetiti kapitala po vodi in njeni privatizaciji vse večji je obveznost zaščite pravice vseh prebivalcev do vode vprašanje, ki presega meje posamezne države. Tega se je potrebno zavedati in Vlada bi morala pravico do vode za vse ljudi začeti zagovarjati na evropski ravni.“

Guillaume Durivaux: “Cenimo kako Slovenija kaže pot pri tem ključnem vprašanju. Kako predstavljate progresivno luč za pobudo Right2Water. Menimo, da vam mora slediti tudi ostala Evropa.”

Potrebno je ukrepati na ravni EU

Iniciativa Right2Water je na evropski ravni zbrala več kot milijon osemsto tisoč podpisov za peticijo, ki zahteva pravico do pitne vode in ustavitev privatizacije oskrbe z vodo. Na podlagi te peticije se je začel tudi proces  spremembe Ustave v Sloveniji. Danes razlogov za sprejetje zakonodaje na ravni EU, ki bi zagotovila pravico do pitne vode vsem prebivalcem v EU, ni nič manj kot leta 2013, ko se je vse začelo.

Glavni razlog je seveda vse večje izčrpavanje virov pitne vode in pritiske po njihovi nadaljnji privatizaciji. Poleg neposrednih pritiskov multinacionalnih korporacij je v zadnjem času problematično predvsem sklepanje prostotrgovinskih sporazumov Ceta, Tisa, TTIP, katerih vsebina se določa v strogi tajnosti. Ti sporazumi, pisani za potrebe transnacionalnega kapitala, predstavljajo verjetno največjo grožnjo nediskriminatornemu dostopu ljudi do pitne vode v prihodnosti.

Prav tako smo priča vse hujšim učinkom podnebnih sprememb v obliki izrednih vremenskih razmer in vse večje dezertifikacije, kar predstavlja dodaten argument za čim prejšnje sprejetje zakonodaje, ki bi poleg zaščite in zagotavljanja pitne vode prebivalcem, omogočila tudi lokalnim skupnostim, da same neprofitno upravljajo z vodnimi viri.

Čeprav smo pravice do vode zapisali v Ustavo, potrebnih sprememb zakonodaje še ni

V Združeni levic smo bili pobudniki vpisa pravice do pitne vode v Ustavo. Z vpisom smo določili, da je država dolžna prebivalcem neposredno in neprofitno preko samoupravnih lokalnih skupnosti zagotavljati pitno vodo. Na ta način je določeno, da je voda javno dobro v upravljanju države, ki služili prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo.

Kljub temu, da so od sprejetja spremembe ustave minili že štirje meseci, do sedaj resorna ministrstva še vedno niso posredovala predlogov sprememb zakonskih in podzakonskih aktov v javno obravnavo.

Poleg tega v Združeni levici opozarjamo, da se v Sloveniji oskrba s pitno vodo (lahko) opravlja preko koncesij podeljenih zasebnim podjetjem. Ti z oskrbo z vodo kujejo dobičke, med tem ko novi 70.a člen Ustave RS eksplicitno določa, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo zagotavlja država preko lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

Vlada RS naj podpre pobudo ZL na EU ravni

Ker trend privatizacije vodnih virov in omejevanja dostopa do pitne vode presega meje nacionalnih držav, v Združeni levici in evropski civilni iniciativi Right2Water menimo, da je treba pravico do pitne vode in njeno izvajanje v obliki zagotavljanja javne in neprofitne oskrbe prebivalstva z vodo, prenesti tudi na mednarodno raven.

Zato na Svetovni dan voda Vladi RS predlagamo, naj:

  • (1) v roku šestih mesecev pripravi in v Državni zbor posreduje predloge spremembe zakonodaje, ki bo omogočila dosledno izvajanje novega 70.a člena Ustave Republike Slovenije;
  • (2) se na ravni Evropske unije aktivno zavzame za zakonodajo, ki bi vse države članice zavezala k zagotavljanju pravice do pitne vode vsem prebivalcem EU;
  • (3) se na ravni Evropske unije aktivno zavzame za to, da morajo države članice oskrbo s pitno vodo opravljati same, ali preko lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno;
  • (4) se na ravni Evropske unije zavzame za zakonodajo, ki bo izkoriščanje virov pitne vode za namen oskrbe prebivalstva obravnavala prednostno pred njenim izkoriščanjem za komercialne namene.
Deli.