ZL: Ob sprejemanju proračunov za leti 2017 in 2018

DZ

Proračuna za naslednji dve leti sta socialno krivična in nerazvojna. Najbolje plačanim podarjata 80 mio EUR, na drugi strani pa bo minimalno nadomestilo za brezposelnost še vedno znašalo zgolj 350 EUR bruto, minimalni dohodek le 291 EUR, starševsko nadomestilo za brezposelne matere pa 252 EUR. Ob tem v proračunih ni razvoja: celo gradnjo 2. tira prestavljata v leto 2019. V Združeni levici ju ne bomo podprli.

Za bogate davčna darila, za revne zategovanje pasov

Z dvema spremembama dohodninske lestvice vlada desetim odstotkom najbolje plačanih v državi podarja 80 mio EUR. In medtem ko so se plače politikov in visokih uradnikov že letos zvišale za 5 %, bodo otroški in invalidski dodatki zamrznjeni še naslednji dve leti. Po drugi strani bi teh 80 mio EUR, ki se jim je vlada odrekla pri dohodnini, zadostovalo za odplačevanje stroškov financiranja gradnje 2. tira za dve leti.

Luka Mesec je na seji dejal: ”Prioritete v proračunu so zgrešene. Najbogatejšim vlada podarja 80 mio EUR, nadomestila za brezposelnost in socialne pomoči pa so še vedno daleč pod pragom preživetja.”

Drugič, pravična obdavčitev kapitala in bogatih zopet ni predvidena. V Zruženi levici smo predlagali, naj se vsaj davek na dobiček podjetij zviša na evropsko povprečje (22,6%, zdaj 19%).  S tem ukrepom bi v proračun dobili dodatnih 90 mio EUR. To bi zadostovalo za dvig minimalnega dohodka, ki je osnova za zvišanje socialne pomoči z 291 EUR na 385 EUR. Toliko namreč po izračunu MDDSZ znašajo minimalni življenjski stroški.

Ne bo pomoči za brezposelne matere

Z Zakonom o izvrševanju proračuna je vlada vsilila še dve nesocialni odločitvi:

  • Prepovedala je redno letno usklajevanje pokojnin z rastjo življenjskih stroškov v letu 2017 – in to kljub dejstvu, da že več kot 40% upokojencev prejema pokojnine manjše od 500 EUR. Zajamčena pokojnina za 40 let delovne dobe bo še vedno približno 444 EUR, kar ni le manj od praga revščine (617 EUR) ampak celo pod cenzusom za varstveni dodatek (470.76 EUR).
  • Za še dve leti je zamrznila usklajevanje večine socialnih prejemkov. Starševski dodatek, ki ga prejemajo brezposelne matere namesto porodniške, bo tako še naprej znašal zgolj 252,04 EUR.

Manj sredstev za zaščito in reševanje, več za NATO

Prioritete v proračunu so napačne. Vlada je recimo zmanjšala sredstva za zaščito in reševanje, po drugi strani pa bo v naslednjih dveh letih za kar 53% povečala izdatke za vojaške operacije v okviru Nata. Samo namestitev enote SV v Latviji nas bo v treh letih stala 12 mio EUR, pri čemer smo že zdaj za Natove aktivnosti namenjali po 46 mio EUR letno. In medtem, ko se ministri zgražajo nad prejemki v slabi banki, jih ne moti, da nas uslužbenec v Natu letno stane več kot 100.000 EUR, skoraj dvakrat več od predsednika vlade!

V Združeni levici pozdravljamo, da je vlada (kljub temu, da je vse amandmaje opozicije zavrnila) vendarle popravila dve postavki, na katere smo opozorili v ZL: zmanjšala je varčevanje pri sredstvih za zaščito in reševanje ter namenila več sredstev za obnovo športne infrastrukture.

Deli.