ZL: interpelacija ministra Dušana Mramorja

Ministrska ekipa Mira Cerarja se doslej ni izkazala. Prvo leto je nastopala kot slaba tehnična vlada – vlada brez političnih ciljev, ki slepo udejanja politike EU in kapitala. Zadnjih šest mesecev pa je vlada, ki jo vodi stranka brez programa, popolnoma podlegla diktatu desnice. V izvedbi njihovih politik je celo bolj uspešna, kot bi bila desnica sama. Glavna krivca za to sta premier Miro Cerar in finančni minister Dušan Mramor.

Kapljo čez rob predstavlja afera z dodatki za stalno pripravljenost, ki je v zadnjem mesecu dokočno načela vladno legitimnost. Da bi zajezil politično krizo, je premier Miro Cerar danes opravil razgovore z ministri ter delu vlade pričakovano namenil pozitivno oceno. Ministrski ekipi je poveril zaupnico, vključno z ministrom Dušanom Mramorjem.

S tako gesto Mira Cerarja se v Združeni levici nikakor ne moremo strinjati. Med drugim zato, ker je minister Mramor v očeh javnosti izgubil vso kredibilnost. Po anketi Dela iz prejšnjega tedna se kar 71% vprašanih strinja, da bi moral Dušan Mramor zapustiti ministrski položaj. Ker premier tega več kot očitno ni pripravljen sprejeti, v ZL napovedujemo interpelacijo finančnega ministra. Dušan Mramor je namreč neposredno odgovoren za:

  1. neupravičene prejemke in kadrovanje,
  2. uničevanje socialne države,
  3. razprodajo državnega premoženja.

Mramor je kot dekan sebi in svojim dobro plačanim kolegom omogočil, da se okoristijo na račun najrevnejših. Zatem pa je hotel svoje dejanje še opravičiti z odpuščanji in rezi drugod: “Ker kolikor smo vec porabili za ta dodatek, predvsem za strokovne sodelavce, toliko smo privarcevali drugje. Tudi z manj zaposlenimi.” Tako opravičilo lahko izreče samo nekdo, ki se mu zdi bogatenje peščice na račun revščine večine ne samo normalno in sprejemljivo, ampak zaželeno. Zaželeno pa se mu zdi ker, kot je rekel, nismo več v komunizmu, temveč v kapitalizmu.

In natanko to počne tudi Cerarjeva vlada in Mramor kot minister v svojih politikah: z davčnimi odpustki, rezi in privatizacijo dopušča in omogoča legalno bogatenje peščice na račun večine. To kar je naredil Mramor v javnem sektorju zase in za kolege nezakonito, dela za svoje kapitalistične kolege v zasebnem sektorju zakonito.

Za Mramorja in Cerarja je morda kapitalistično izkoriščanje ter povečevanje neenakosti in revščine normalno in zaželeno. Za socialiste pa je nesprejemljiva družba, v kateri je normalno, da se eni okoriščajo na račun drugih. In zato smo se v ZL odločili ukrepati z interpelacijo.

1. Neupravičeni prejemki in kadrovanje

Nezakonito prejemanje dodatkov za stalno pripravljenost: Dušan Mramor je sebi in svojim kolegom iz Ekonomske fakultete kot dekan z zakonskim obvodom omogočil nelegitimno prejemanje dodatkov. Iz položaja finančnega ministra je nato zavajal o njihovi legalnosti in se skliceval na neobstoječe pravno mnenje. Zato je tudi po lastnih besedah izgubil zaupanje javnosti, kar mu nadaljnje opravljanje funkcije onemogoča.

Previsoki prejemki direktorjev DUTB: Finančni minister ni ukrepal v primeru neupravičenih zaslužkov in slabega vodenja DUTB. Vlada je 5. marca 2015 na podlagi priporočil Računskega sodišča plače izvršnim direktorjem omejila na 10.000 evrov bruto, a so si ti še vedno izplačevali višje prejemke. Situacija se je sanirala šele v jeseni in še to kot posledica pritiska javnosti in parlamentarne opozicije. Ob tem je potrebno poudariti tudi, da minister Mramor ni pravočasno in pravilno ukrepal v nobenem od spornih poslov DUTB.

2. Uničevanje socialne države

Opustitev mini davčne reforme: Dušan Mramor se je kot minister odpovedal dodatnim prilivom v proračun. Z izdatnejšimi prihodki bi lahko zagotovil ustrezne pogoje za delo policistov in drugih zaposlenih v javnem sektorju, ki opravljajo delo v neugodnih pogojih. Plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času zato ostaja nerešeno, vključno z dodatki za stalno pripravljenost za številne javne uslužbence, ki si jih zaslužijo: zlasti medicinske sestre, gasilci in policisti, ki  nadaljujejo s stavko.

Zaviranje boja proti revščini: Kljub dvema letoma solidne gospodarske rasti minister Mramor ni bil pripravljen uvesti ukrepov na prihodkovni strani proračuna niti za odpravo perečega problema revščine. Da bi najrevnejšim omogočili vsaj nekoliko dostojnejše življenje smo v ZL pripravili predloge o dvigu DSP z dodatnimi prihodki iz kapitala. Potrebna bi bila le politična volja, a revščina za ministra Mramorja ni dovolj velik problem.

Samovoljna določitev povprečnine občinam: Čeprav bi skladno z Zakonom o financiranju občin povprečnina morala znašati 652,60 evrov, je vlada samovoljno in enostransko določila znesek na 522 evrov. Ne oziraje se na dokazovanje združenj občin, da bi morala  za izvedbo obstoječih nalog  povprečnina znašati vsaj 536 evrov. Na ta način vlada, zlasti pa dr. Mramor kot minister za finance in glavni pogajalec, občinam nista zagotovila sredstev, potrebnih za izvajanje njihovih zakonskih nalog.

Preprečitev redne in izredne uskladitve pokojnin v letu 2015: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je že februarja lani sprejel sklep o izvedbi izredne uskladitve pokojnin v letu 2015, ki je bil posredovan v soglasje vladi. Vlada k sklepu ni dala soglasja, ker sta temu nasprotovala predsednik vlade in finančni minister. Svet ZPIZ je o tem uradno obvestila šele konec oktobra 2015, torej šele po osmih mesecih.

Ob tem je vlada tudi za leto 2016 določila nižjo uskladitev pokojnin, kot bi jo morala. V Sloveniji že dve leti beležimo gospodarsko rast preko 2,5%, pokojnine pa se v letu 2015 niso uskladile. V letu 2016 pa se bodo le za 0,7%. Upokojenci bodo lahko učinek od gospodarske rasti merili dobesedno v centih. S tem je finančni minister aktivno prispeval k naraščanju števila upokojencev brez sredstev za dostojno življenje.

3. Razprodaja državnega premoženja

Strategija upravljanja kapitalskih naložb držav: Finančno ministrstvo in z njim Dušan Mramor je odgovorno za pripravo Strategije upravljanja kapitalskih naložb države. V njej so:

  • dopustili do 50% privatizacijo ključne infrastrukture (Luka Koper, Dars, Slovenske železnice),
  • pripravili podlago za popolno privatizacijo 46 podjetij,
  • skozi zavajajoče sklicevanje na evropske direktive ustvarili teren za privatizacijo bančnega sektorja,
  • zanemarili oz. nejasno opredelili nefinančne cilje poslovanja, ki bi morali biti ključni; vendarle gre za državna podjetja, ki imajo večji družbeni pomen od golega kovanja dobička.

Iz navedenih razlogov smo v ZL prepričani, da bi  minister Mramor moral nepreklicno odstopiti. Ker pa do odstopa ni prišlo, socialisti pozivamo parlamentarne stranke, da našo pobudo za interpelacijo ministra Dušana Mramorja podprejo.

Deli.