ZL: Državni zbor za zaprtimi vrati povozil voljo ljudstva

BrglezBrez upoštevanja minimalnih demokratičnih standardov je koalicija SMC, Desus in SD s pomočjo desne opozicije podprla stališče vlade glede podpisa sporazuma CETA. Brez v celoti prevedenega sporazuma, brez vpogleda v spremljajoče izjave in z ekstremno kratkimi roki, so vse stranke povozile voljo ljudstva, ki sporazumu večinsko nasprotuje.

Dr. Matej T. Vatovec:

“Skoraj 60% državljanov in državljank nasprotuje sporazumoma CETA in TTIP. V Združeni levici si prizadevamo, da sporazuma ne bi bila sprejeta. Namesto, da predsednik državnega zbora zmerja prizadevanja Združene levice z otroškim vrtcem, naj gre v osnovno šolo demokracije.”

Poslanci so podprli sporazum CETA, kljub temu, da že sprejeta stališča Republike Slovenije niso bila upoštevana. Izjemno sporni mehanizem ICS – za katerega je državni zbor izglasoval, da je nesprejemljiv – ostaja del besedila. Prav tako ostajajo nezaščiteni vodni viri, kar bo multinacionalkam omogočilo, da se polastijo vode oziroma tožijo države za visoke zneske zaradi izpada domnevnega profita.

Danes objavljeni rezultati javnomnenjske raziskave kažejo, da državljani odločno nasprotujejo sporazumoma CETA in TTIP. Skoraj 60 % vprašanih nasprotuje sprejemu sporazumov, zgolj dobrih 17 % podpira nujno potrditev. Ministrstvo in poslanci koalicije so sicer večkrat ponovili, da CETA ni enaka TTIP, vendar niso pojasnili, v čem naj bi bila različna. Razlog je, da v resnici nista različna, kot prizna tudi Evropska komisija, ko pravi, da bo CETA postavila standarde za nove sporazume. Oba sporazuma namreč temeljita na enakih principih, oba vsebujeta škodljive določbe, ki bodo omejevale javni interes, in oba sta nastala ter bosta sprejeta nedemokratično in netransparentno

V Združeni levici se sprašujemo, kako dober je lahko sporazum, ki ga morajo pojasnjevati kar tri spremljevalne izjave? Na ta spremljevalna besedila se namreč sklicujejo tako v vladi kot v koaliciji, čeprav je njihova pravna veljavnost močno vprašljiva in čeprav ne spreminjajo besedila sporazuma. Nobene od omenjenih izjav poslanci državnega zbora niso dobili na vpogled. Šele na zahtevo poslancev Združene levice je ministrstvo v drugem poskusu predložilo deklaracijo, ki pa je bila označena kot interna, zato se je seja zaprla za javnost.

Dr. Matej T. Vatovec:

“Namesto, da bi zaprli sejo zgolj za čas obravnave, je priročno ostala zaprta, prejemanje sporazuma pa je dobilo še eno dodatno črno piko netransparentnosti. Ko se volja ljudi tako očitno povozi, je seveda razumljivo, da se to stori čim bolj potiho in neopazno.”

Današnja obravnava državnega zbora je vrhunec nedemokratične farse sprejemanja sporazuma CETA, ki je v tajnosti nastal, podobno pa bo očitno tudi potrjen.

V Združeni levici smo vložili zahtevo za sklic posvetovalnega referenduma o sporazumu CETA. Še naprej bomo počeli vse,

Deli.