Vojni keynesovec minister Veber

capitalism-is-crisisVlada včeraj ni podprla predloga poslanske skupine Združene levice o ustanovitvi delovne skupine za odpis dolgov najrevnejšim prebivalcem, ker ima, kot je povedala, boljše ideje. Teh sicer na seji Odbora za finance in monetarno politiko ter Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ni znala ali hotela predstaviti.

Je pa zato socialdemokratski minister za obrambo, Janko Veber, z dialektičnim razmislekom ugotovil, kako s premišljeno uporabo keynesovskih politik kljub vsemu odpraviti temeljna protislovja sodobnega kapitalizma, in je svoj predlog predstavil na zasedanju obrambnih ministrov Nata v Bruslju. Ker privatizacije, varčevalni ukrepi, sistematično uničevanje šolstva, zdravstva in drugih institucij socialne države ter splošno osiromašenje ne prinašajo gospodarske rasti, hkrati pa povzročajo precejšnje nezadovoljstvo, se je Veber zavzel, da bi Evropska komisija izdatke za vojsko izvzela iz maastrichtskih kriterijev.

S tem bi ubili kar precej muh na en mah. Države bodo Natov cilj zvišanja obrambnih izdatkov na dva odstotka BDP kljub maastrichtskim kriterijem, ki sicer strogo določajo višino primankljaja in javnega dolga ter s tem državam onemogočajo vodenje socialne politike, lahko dosegle z zadolževanjem. To bo gotovo koristilo finančnim trgom, ki bi bili sicer ob zaslužke od vlaganja presežkov v donosne državne obveznice. Orožarska industrija se bo izognila krizi, povečala prodajo in še naprej ohranjala eno najvišjih profitnih stopenj. Še vedno bo motivirana za vlaganje v raziskave in razvoj sofisticiranih orožij, s čimer bo skrbela za tehnološki napredek človeštva. Trg je zaradi socializiranih stroškov proizvodnje potencialno neomejen. Ker distribucijo in potrošnjo diktirajo birokracije nacionalnih vojaških aparatov in mednarodnih vojaških organizacij, neodvisno od volje končnih potrošnikov, pa se orožarski industriji tudi ni treba obremenjevati s tem, ali njeni izdelki na kakršenkoli način zadovoljujejo človeške potrebe.

Uporaba izdelkov orožarske industrije vedno znova odpira tudi nove naložbene možnosti za vse ostale sektorje gospodarstva in s tem zagotavlja gospodarsko rast, kar v trenutku, ko kapitalizmu grozi dolgotrajna stagnacija, ni nezanemarljivo. Naposled pa lahko države orožje vedno uporabijo tudi proti prebivalstvu, ki bi preglasno izražalo svoje nezadovoljstvo nad tako zasnovano ureditvijo.

Predlog je povsem v skladu s siceršnjo politiko te vlade in ministra Vebra. Na zadnji, 4. redni seji Državnega zbora je na poslansko vprašanje Združene levice, zakaj je po petnajstih letih skrbi za mir navzočnost bojnih enot Slovenske vojske na Kosovu še vedno nepogrešljiva, odgovoril, da koristi gospodarstvu, saj prinaša posle podjetjem in rešuje problem brezposelnosti med mladimi.

Zmagovita rešitev za vse zagovornike kapitalizma v njegovi neoliberalni fazi!

 

Deli.