Tasos Koronakis: Trenutek resnice za Evropo, 18.5.2015

tasos-koronakis-1024x682

Tasos Koronakis, sekretar centralnega komiteja Sirize, poziva k dejavni družbeni in politični solidarnosti. Od organiziranja shodov in osveščevalnih kampanj po Evropi, prek institucionalnih iniciativ v lokalnih, regionalnih in nacionalnih parlamentih, do osebnih in kolektivnih izjav podpore prizadevanjem Grčije po preobrnitvi evropske paradigme varčevanja.

Drage prijateljice, dragi prijatelji,

Po skoraj štirih mesecih intenzivnih pogajanj smo dosegli trenutek resnice za naš skupni evropski projekt. Vlada, ki jo vodi Siriza, se po svojih najboljših močeh trudi, da bi dosegla pošten dogovor z evropskimi in mednarodnimi partnerji, ki upošteva tako obveze Grčije kot evropske države članice kot tudi volilni mandat, ki ga je podelilo grško ljudstvo.

Sirizina vlada je že vpeljala vrsto reform, ki se lotevajo korupcije in močno razširjenega izogibanja plačevanja davkov. Trošenje je pod nadzorom in davčni prihodki presegajo pričakovanja, kar dokazuje proračunski presežek v višini 2,16 milijard evrov v obdobju med januarjem in  apriloml 2015. kar je visoko nad prvotno ocenjenim primanjkljajem v višini 287 milijonov. Grčija je v tem času  vse dolžniške obveze izpolnila iz lastnih sredstev, kar je med evropskimi državami edinstveno, saj je kakršnokoli izplačevanje sredstev od avgusta 2014 blokirano.

Minili so štirje meseci trdih pogajanj, pri katerih so kreditodajalci Sirizini vladi ves čas sistematično vsiljevali natanko tak varčevalni program, ki ga je grško ljudstvo na volitvah 25. januarja zavrnilo. Zadušitev likvidnosti, ki so jo orkestrirale ustanove Evropske unije, je našo državo pripeljala v kritično finančno stanje, zaradi česar ne bomo mogli poravnati prihajajočih dolžniških obveznosti.

Grška vlada je naredila vse, da bi dosegla dogovor, toda meje je treba spoštovati. Te meje so zdržni in realistični primarni presežki, obnova kolektivnih pogodb  in minimalne plače, zaščita delavcev pred množičnimi odpuščanji, zaščita plač, pokojnin in skrbstvenih dodatkov pred nadaljnimi rezi, ustavitev razprodaj državnega premoženja, itd. Suverenost ljudstva in demokratične mandate je treba spoštovati. Potrpljenja in dobre volje grškega ljudstva ne gre zamenjevati s pripravljenostjo ukloniti se neverjetnemu izsiljevanju. Ne bomo dovolili, da zadušijo evropsko demokracijo.

Smo v odločilnem času; potrebujemo politično voljo svojih evropskih partnerjev, da bi premagali sedanjo pat pozicijo. Zato ne pozivamo le k solidarnosti, temveč tudi k dolžnemu spoštovanju vrhovnih evropskih vrednot.

Siriza poziva vse napredne in demokratične družbene in politične akterje, ki razumejo, da grški boj ni omejen na grške državne meje, temveč je boj za demokracijo in socialno pravičnost v Evropi, da se ji pridružijo.

V teh odločilnih trenutkih pozivamo k dejanjem družbene in politične solidarnosti, od organiziranja shodov in osveščevalnih kampanj širom Evrope, do institucionalnih iniciativ v lokalnih, regionalnih in nacionalnih parlamenith ter osebnih in kolektivnih izjav podpore prizadevanjem Grčije, da evropsko paradigmo preobrne od uničujočega varčevanja k novemu modelul vzdržne rasti.

Vaša podpora je ključnega pomena, ne le za grško ljudstvo, temveč za usodo evropske ideje.

S toplimi pozdravi,
Tasos Koronakis, sekretar centralnega komiteja Sirize

Prvotno objavljeno na spletni strani change4all.eu.

Deli.