Shod proti privatizaciji Luke Koper – poziv k udeležbi

Vstala PrimorskaIniciativa za demokratični socializem izraža solidarnost s protestniki na shodu proti privatizaciji Luke Koper in poziva svoje članstvo in simpatizerje h karseda množični udeležbi.
FB dogodek >>

Jutri bomo protestirali proti sabotaži izgradnje sodobne železniške povezave med Koprom in Divačo. S sabotažo politični razred ne spodkopava samo legitimnih interesov delavcev Luke Koper in njenega regionalnega zaledja, ampak enega od bistvenih dejavnikov razvoja cele države. Simptomatično je, da je leta 1967 prvi tir praktično samo zgradilo srednje veliko družbeno podjetje, medtem, ko drugega tira leta 2016 ni sposobna zgraditi cela kapitalistična država!

Dogajanje je sicer zapleteno, a ga lahko strnemo v tri škodljive scenarije:

  1. Če bo vlada vztrajala pri javno-zasebnem partnerstvu, ne bo pa pripravljena subvencionirati privatnih vlagateljev, proga ne bo zgrajena. Luka Koper in celotno slovensko železniško omrežje bosta slepa ulica, prometni tokovi pa se bodo preselili v Italijo, Avstrijo in na Madžarsko.
  2. Če bo vlada vztrajala pri sedanjem načrtu in bo donos privatnim investitorjem zagotovila z državnim subvencioniranjem, bo drugi tir morda zgrajen, a bo postal novi TEŠ-6: jama brez dna za davkoplačevalski denar.
  3. Tuji investitorji se verjetno ne bodo zadovoljili samo s subvencijo, ampak bodo zahtevali tudi deleže v slovenskih infrastrukturnih podjetjih. To bi bilo zlasti smiselno za avstrijsko-nemške državne železnice, ki poleg profitnega zasledujejo zlasti geopolitične interese. Prvi koraki v to smer so bili že narejeni z odpravo klavzule v zakonu o Slovenskih železnicah (SŽ), ki je prepovedovala prodajo deležev hčerinskih podjetjih SŽ, in s podpisom pisma o nameri, po katerem naj bi avstrijski ÖBB vstopil v lastništvo družbe Slovenske železnice – Tovorni promet.

Protestirali bomo torej za ustavitev privatizacije in za to, da se drugi tir nemudoma zgradi po modelu, po katerem prav ta hip Avstrija gradi železniški bypass okrog Slovenije: zgradijo naj ga državna podjetja z evropskimi sredstvi in ugodnimi krediti na podlagi državnih poroštev!

Ker privatizatorji vejo, da gre zares, bodo proti Luki Koper uporabili vse argumente. med drugim ji bodo očitali prekarno delo izvajalcev pristaniških storitev (IPS). To bodo očitali tisti, ki dopuščajo, da prostore državnih organov čistijo nezakonito izkoriščane čistilke in tisti, ki so sprejeli Strategijo upravljanja, v kateri ni kazalca zaposlenosti. Zato na take diverzije nikakor ne nasedajmo!

Vendar se zavedajo, da gre zares, tudi delavci Luke Koper, ki so v prejšnjem tednu sklicali prvi zbor delavcev v svoji zgodovini. Zaveda se primorska regija, ki se je zbrala v civilno iniciativo Vstala Primorska – Vstani Slovenija. In zavedamo se vsi mi, ki podpiramo obrambo naše strateške infrastrukture in državnih podjetij.

Luke Koper ne damo!

Deli.