Demokratični socializem – razvojni model za Slovenijo in EU

Na poti v socialistično Evropo

Današnja Evropa je Evropa finančnih trgov, kapitalističnih oligarhij in milijonov brezpravnih delovnih množic, ki so le potrošni material, sredstvo za iztiskanje čim višjih dobičkov. Vladajoča evropska politika in po njeni podobi ukrojene evropske institucije že po svojem ustroju ne morejo zagotoviti pravičnejše in enakopravnejše družbe. To ni Evropa, ki bi bila ukrojena v skladu z družbenimi potrebami najširših množic, temveč Evropa, podrejena zgolj nenasitnim finančnim apetitom vladajočih elit. Vse dokler se ne bodo radikalno spremenila politična razmerja moči, tudi radikalno drugačna Evropa ne bo mogoča. Zato hkrati z bojem za in skoz obstoječe institucije, torej z bojem tukaj in zdaj, poudarjamo, da je pomemben tudi drugačen boj, boj, ki bo v resnici lahko postavil temelje za novo, socialistično Evropo.

Tega boja ni mogoče izbojevati v obstoječi Evropi, ampak le njej navkljub. Ta boj predpostavlja gradnjo povsem drugačnih, tokrat demokratičnih institucij, ki ne bodo trpele za t. i. demokratičnim deficitom. Ta boj predpostavlja gradnjo novih političnih subjektov, ki bodo s široko zaslombo v najširših ljudskih množicah, apetitom lokalnega in mednarodnega kapitala sposobne reči jasen ne. Ta boj predpostavlja gradnjo drugačne politike, ki ne bo politika ničvrednih sporazumov in izdaje interesov delavskega razreda, ampak politika, ki bo kapitalu napovedala neizprosen boj. Šele v takšnem boju bo mogoče zgraditi zavezniški blok izkoriščanih držav, ki bodo lahko skupaj tlakovale pot v novo, socialistično Evropo.

Samo socialistična Evropa lahko ustavi bedo, izkoriščanje in razčlovečenje, ki jo prinašajo zahteve po vitki socialni državi, zategovanju pasu in odpovedovanju v imenu lepšega jutri, ki nikdar ne pride. Alternativa obubožani in shirani Evropi je socialistična Evropa, kjer bodo potrebe ljudi postavljene nad interese kapitala. Evropa sodelovanja, solidarnosti, spoštovanja vsake posameznice in posameznika. Evropa kot združenje svobodnih ljudi, v katerem bo lahko vsakdo razvil svoje potenciale in soodločal o svoji prihodnosti. Takšna Evropa je lahko le socialistična. Zato se borimo ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM!