Poziv UVHVVR glede beguncev, ki potujejo z živalmi

foto: Marko Djurica, Reuters

V Iniciativi za demokratični socializem zgroženi spremljamo odzive Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na pozive civilne družbe, ki neprestano opozarja na neprimerno ravnanje UVHVVR v odnosu do živali, ki potujejo z begunci.

Poleg dejstva, da je dikcija, ki jo uporablja UVHVVR povsem rasistična in da kljub pozivom ne želi razlikovati med pojmoma begunec in migrant, se nekaterim konkretnim vprašanjem povsem izogiba, prav tako pa se njeni zaposleni pri odvzemu živali do beguncev vedejo nespoštljivo in arogantno in jih puščajo v grozljivi negotovosti glede prihodnosti njihovega živalskega družinskega člana ter se ne držijo niti temeljnih načel upravnega postopka.

Ker se UVHVVR v svojih odgovorih sklicuje na postopke in predpise, ki veljajo za ‘migrante’ in ‘običajne potnike’, jih želimo opozoriti na dejstvo, da begunec in migranta nista ista pojma. Po Konvenciji o statusu beguncev je begunec oseba, ki je zapustila ozemlje svoje matične države zaradi utemeljenega strahu, da je zaradi rasne, verske, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju v resni nevarnosti in je matična država pri tem ne more ali noče zaščititi. Takšna oseba potrebuje in si zasluži mednarodno zaščito. Migranti pa se po navedbah UNHCR selijo predvsem zato, da bi z iskanjem dela izboljšali svoj standard, ne pa zaradi neposredne nevarnosti preganjanja ali smrti. V nekaterih primerih se selijo tudi zaradi izobraževanja, združitve družine in drugih razlogov. Dodatno opozarjamo, da razlike med tem, ali bežiš, ker v tvoji državi divja vojna, ki je uničila vas ali mesto, v katerem živiš, ali pa bežiš, ker je vojna uničila prometno infrastrukturo, industrijo in gospodarstvo v tvoji državi, ni. Vsi, ki prihajajo iz območji, kjer divjata vojna ali oborožen spopad (Sirija, Irak, Afganistan, Jemen, Palestina…), so begunci.

Odločitev, vzeti žival na tako dolgo in negotovo pot, brez dvoma izhaja iz navezanosti na žival in želje, popeljati jo v skupno boljšo prihodnost. Odvzem živali ali oviranje nadaljnjega potovanja z živaljo je dodaten moment dehumanizacije in utrjevanje negativnih konstruktov beguncev kot nevarnih in ogrožajočih, posledično pa vodi v popolno moralno razvrednotenje živali, ki potujejo z njimi.

UVHVVR zato pozivamo, da:

  1. na terenu jasno pojasnjuje postopke ravnanja z živalmi njihovim skrbnikom v jezikih področij, odkoder prihajajo begunci in vestno jemlje kontaktne podatke skrbnikov živali, da bi jih po morebitni ločitvi lahko ponovno združili;
  2. da brez pravne podlage ne zahteva plačila karantene vnaprej, po ceniku, ki ni javno objavljen in da skrbniku pojasni, da lahko žival ostane v karanteni pri veterinarju, ki ga skrbnik sam izbere;
  3. da se, vkolikor skrbnik nima denarja za karanteno, živali ne evtanazira, ampak po karanteni namesti v enem izmed slovenskih zavetišč za živali;
  4. upošteva uredbo (EU) št. 576/2013, ki omogoča državam članicam EU, da v izjemnih primerih, kakor so nenadne naravne nesreče, politični nemiri ter druge vrste višje sile, ki prizadenejo lastnike hišnih živali, dovolijo izjeme od izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za netrgovske premike hišnih živali.
  5. sprejme vsa možna določila, ki bodo zaščitila živali beguncev;
  6. da na vprašanja o živalih beguncev v Sloveniji podaja jasne in konkretne odgovore, vezane na vsako posamezno situacijo;
  7. da sodeluje s prostovoljci in aktivisti iz društev za zaščito in proti mučenju živali, da bi živalim beguncev omogočili maksimalno možno obliko dobrobiti in zaščite.

Skrajni čas je, da UVHVVR začne delovati tudi v skladu z nalogo, ki je sicer ena izmed njenih temeljnih: zaščita živali.

Deli.