Podpora pobudi Stop Vivisection

IDS_SV_podganeOrganizatorji Evropske državljanske pobude Stop Vivisection so pred kratkim sporočili, da je veljavnih preko milijon podpisov evropskih državljanov in državljank, s katerimi se strinjajo z ukinivijo nepotrebnih in krutih poskusov na živalih. To pomeni, da mora Evropska komisija na podlagi uspešne pobude pripraviti predlog nove direktive, ki bo zamenjala Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Prav sprejetje slednje je spodbudilo organizacijo Evropske državljanjske pobude Stop Vivisection. Sprejetje Direktive je kljub prvotnemu namenu izboljšanja zaščite živali dejansko pomenilo nazadovanje varnosti in zaščite živali, ki se uporabljajo v poskusih. Direktiva je bila sprejeta kot takšna zaradi vpliva industrij in ustanov, ki izvajajo poskuse na živalih. Strokovno in znanstveno mnenje je bilo v tem političnem procesu povsem podrejeno lobiranju.

Organizatorji pobude Stop Vivisection bodo v naslednjem koraku Evropski komisiji predstavili zahtevo in razloge za ukinitev poskusov na živalih. Med razlogi bodo gotovo omenjeni naslednji:

• Poskusi za živali pomenijo skrajno trpljenje in v veliki večini tudi smrt. V Evropski uniji je za namene poskusov ubitih okoli 12 milijonov živali, med katerimi so tako miši, podgane, kot tudi psi, mačke, konji in opice. Poskusi so v večini za živali izjemno stresni, povzročajo lahko trajne poškodbe in trpljenje ter zelo zahtevno rehabilitacijo za tiste, ki po končanih poskusih niso ubite. Dodatno obremenitev in trpljenje za živali predstavljajo tudi razmnoževalna središča za živali, prevozi med slednjimi in laboratoriji ter bivanjske razmere v laboratorijih. Laboratoriji ne morejo – že zaradi tehnologije poskusov na živalih, ne – zagotavljati primernih bivanjskih razmer. Ob vsem tem je zaradi čustvenega stresa in odtujenosti zaposlenih v laboratorijih pogosto zelo grobo rokovanje in trpinčenje živali.

• Poskusi na živalih so znanstvena metoda, ki ogroža zdravje ljudi, saj ovira razvoj zdravil in omogoča uporabo nevarnih snovi. Zaviranje razvoja zdravil je posledica dejstva, da živali niso dobra primerjalna osnova za preverjanje učinkovanja ali škodovanja snovi. Ena od faz razvoja zdravil vključuje tudi preizkušanje varnosti in učinkovitosti učinkovin na živalskih modelih, iz odziva enega kompleksnega organizma pa ne moremo sklepati na odziv drugega kompleksnega organizma, zato živalski modeli za napovedovanje nastanka, poteka in zdravljenja bolezni pri človeku nimajo zanesljive napovedne vrednosti.
Določena snov je lahko za podgane škodljiva, za opice neškodljiva, za človeka pa smrtna. Po enakem postopku se torej lahko zaustavi razvoj potencialnih zdravil za človeka in dovoli klinično testiranje strupenih snovi na človeku. Metaraziskave poskusov na živalih kažejo dva rezultata – bodisi se s poskusi ugotavlja verjetnost učinkovanja zdravil na človeka, ki je enaka metu kovanca, bodisi pa so izidi med poskusi in končnim delovanjem zdravila na človeka povsem nasprotni.

• Poskusi na živalih predstavljajo zakonsko zaščito za razvijalce zdravil in drugih snovi, ne zagotavljajo pa zaščite ljudi pred uporabo neučinkovitih, škodljivih in strupenih zdravil in snovi.

• Poskusi na živalih zaradi svoje vkoreninjenosti v akademsko, zakonsko in industrijsko sfero zavirajo razvoj alternativnih način preizkušanja učinkovitosti snovi, ki dajejo uporabne rezultate, in pri tem ne zahtevajo trpljenja in smrti živali. Med alternativami, ki so že na voljo, so: testiranje na celičnih in tkivnih kulturah in vitro, mikrofluidna vezja, ki simulirajo človeški organizem, računalniško modeliranje in mikrodoziranje. Poleg tega je treba okrepiti in razviti pridobivanje znanja za že uporabljena zdravila in druge snovi, kot so klinična testiranja, obdukcije in biopsije, ter študije učinkovanja zdravil s postmarketinškimi raziskavami.

Zaradi vseh navedenih razlogov Iniciativa za demokratični socializem in Združena levica nasprotujeta nepotrebnim in krutim poskusom na živalih in podpira nadaljevanje pobude Stop Vivisection kot korak v pravo smer glede izboljšanja odnosa ljudi do živali. Ob tem se kandidati in kandidatke Združene levice na volitvah v Evropski parlament zavezujejo k delovanju v prid ukinitve poskusov na živalih v Evropski uniji.

http://www.stopvivisection.eu/sl

http://imss.dz-rs.si/imis/61481d9e862a046abb3a.pdf

Deli.