Odprto pismo predsedniku vlade

ČašperšičSpoštovani predsednik vlade!

Septembra letos je dr. Peter Gašperšič pred obravnavo predloga za interpelacijo v Državnem zboru izjavil, da bo odstopil s funkcije ministra za infrastrukturo, če se drugi tir ne bo začel graditi pred koncem prihodnjega leta. Izjavo, ki se dobesedno glasi: »S pogoji pa se ne bi obremenjeval, ker sem si sam zadal cilj, da prihodnje leto začnemo graditi drugi tir. Če mi to ne bo uspelo, bom sam odstopil.«, je povzelo več slovenskih medijev. Dr. Gašperšič je nato ob obravnavi predloga za interpelacijo 20. septembra v Državnem zboru znova zatrdil, da se bo gradnja začela v letu 2017. Takrat je izjavil: »Kot sem že dejal, vprašanje nikoli ni bilo drugi tir da ali ne, temveč vedno le v kakšni časovni dinamiki in s kakšno finančno konstrukcijo. Danes pred vami na ti dve ključni vprašanji odgovarjam: z javno-zasebnim partnerstvom, ki bo vzpostavljeno v okviru podjetja 2TDK, in z začetkom gradnje v letu 2017.«

Le dva dni za tem, 22. septembra 2016, je Vlada Republike Slovenije na svoji 102. redni seji potrdila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2017. V poglavju Promet in infrastruktura predloga proračuna, stran št. 13, so obrazložene spremembe ciljnih vrednosti na kazalniku I002974 – Zgrajene železniške proge. Tam je zapisano, da »izhajajoč iz sklepa vlade financiranje gradnje drugega tira z javno-finančnimi viri zaradi drugih nujnih investicijskih projektov, ki morajo potekati vzporedno na cestni in železniški infrastrukturi, v obdobju finančne perspektive 2014–2020 z vidika makrofiskalne konsolidacije ni izvedljivo. Zato je gradnja drugega tira železniške proge na odseku Divača-Koper v dolžini 24,6 kilometrov ob sklenitvi javno-zasebnega partnerstva predvidena po letu 2019«.

Proračun je zavezujoč pravni akt, v katerem so določene dejavnosti in projekti, ki se bodo izvajali v danem proračunskem obdobju. Če je v proračunu zapisano, da se bo gradnja začela po letu 2019, ni pravne osnove, da bi se začela prej, čeprav bi bilo to nedvomno nujno. Minister Gašperšič je pri pripravi proračuna sodeloval in se z njim na koncu tudi strinjal. Povsem jasno je, da se je minister ob podajanju izjav zavedal, da govori neresnico.

Na lažni obljubi, ki jo je izrekel minister Gašperšič, je bila utemeljena nadaljna podpora njegovemu delovanju s strani vlade in koalicije. Ker je sedaj nedvomno jasno, da ta obljuba ne bo mogla biti izpolnjena, vas zato pozivamo, da Državnemu zboru nemudoma predlagate njegovo razrešitev.

Deli.