Odprto pismo evropskim poslancem: TTIP

Iniciativa za demokratični socializem je sopodpisnica odprtega pisma, ki ga je 375 organizacij iz 25 evropskih držav 3. marca 2015 naslovilo na Evropski parlament. Evropski poslanci namreč v tem trenutku snujejo svoje stališče o spornem Čezatlanstkem trgovinskem in naložbenem sporazumu (TTIP). 

rsz_infographic_statementV odprtem pismu opozarjamo, da bo TTIP zaradi okrepljenega vpliva velikih korporacij zavrl demokratične postopke odločanja in spodkopal javne storitve ter varovanje zdravja, okolja, hrane in delavskih pravic. Evropske odločevalce pozivamo, naj zaščitijo državljane, delavce in okolje pred grožnjami, ki jih uvaja sporazum TTIP.

 

Za resolucijo o sporazumu TTIP, ki človeka, okolje in demokracijo postavlja pred kratkoročne zaslužke in nesorazmerne pravice korporacij

Spoštovana poslanka, spoštovani poslanec Evropskega parlamenta,

ob pripravah Evropskega parlamenta na sprejem resolucije o Sporazumu o čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, poznanem tudi z imenom Čezatlantski sporazum o prosti trgovini, Transatlantic Free Trade Agreement, TAFTA), v imenu koalicije 275 organicacij civilne družbe izražamo globoko zaskrbljenost zaradi raznovrstnih groženj, ki jih ta sporazum prinaša. Podpisani zastopamo širok zbir področij javnega interesa, ki vključuje: varstvo okolja, javno zdravje, državljanske pravice, kmetijstvo, varstvo potrošnikov in prehranskih standardov ter standardov kmetovanja, dobrobit živali, socialne in delovne standarde, delavske pravice, pravice migrantov, brezposelnih, mladih in žensk, razvoja, javnega dostopa do informacij in digitalnih pravic ter osrednjih javnih servisov, med njimi izobraževanja in poštenja finančnih sistemov, in drugih.

Pozdravljamo dejstvo, da Evropski parlament pripravlja svoje stališče glede sporazuma TTIP, kot tudi dejstvo, da ima Parlament pri organiziranju demokratičnih javnih razprav o tej tematiki posebno vlogo. Poslance Evropskega parlamenta ob tem pozivamo, da enotno podprejo močno resolucijo, ki bo jasno ugotovila, da bo Parlament zavrnil kakršenkoli sporazum o trgovini ali naložbah, ki ne bi bil v javnem interesu, ali ki bi  ogrožal ključne pravice ljudi, pridobljene v dolgoletnem demokratičnem boju v EU, ZDA in ostalih delih sveta.

Zato vam po tej poti sporočamo svoje zahteve glede pogajanj o TTIP, ki smo jih oblikovali skupaj s partnerji v ZDA, in so bile prvič predstavljene v skupni izjavi v mesecu maju 2014.

Zahtevamo:

 1. Takojšnjo transparentnost: vsi dokumenti, povezani s pogajanji o TTIP, vključno z osnutki usklajenih besedil, morajo biti nemudoma dostopni javnosti, kar bo omogočilo odprto in kritično javno diskusijo o TTIP.
 2. Demokratičen proces, ki bo zagotovil presojo in oceno pogajalskih besedil ter skladnost tam zapisanih politik z javnim interesom. V ta proces morajo biti vključeni Evropski parlament, nacionalni parlamenti in organizacije civilne družbe, sindikatov in skupin deležnikov.
 3. Izključitev ISDS: vsa določila, ki vključujejo mehanizem Poravnave sporov med investitorjem in državo, (Investor State Dispute Settlement, ISDS), je treba brezpogojno umakniti iz pogajalskih vsebin. Prav tako se ne sme privesti kakega sorodnega mehanizma (bodisi posredno iz drugih trgovinskih sporazumov, bodisi iz že obstoječih, bodisi takih, ki so bili ali naj bi bili sklenjeni naknadno), ki tujim investitorjem podeljuje privilegiran status.
 4. Izključitev kakršnegakoli regulatornega sveta o sodelovanju: vsa zakonodaja mora biti v izključni pristojnosti demokratično nadzorovanih organov in postopkov.
 5. Preprečitev deregulacije standardov, ki varujejo javni interes in mu služijo. Treba je spoštovati standarde EU, ki se jih ne sme ‘harmonizirati’ navzdol, na najnižji skupni imenovalec. Ti standardi vključujejo družbene standarde in standarde pogojev dela, varstvo potrošnika ter javnega zdravja, skrb za okolje vključno z obnovo naših naravnih virov, dobrobit živali, standarde prehranske varnosti ter zdržno kmetovanje, dostop do informacij in označevanje blaga, kulturo in medicino, nadzor finančnih trgov kot tudi varovanje podatkov, nevtralnost interneta in druge digitalne pravice. Medsebojno pripoznanje ni sprejemljivo, če in kadar spodkopava demokratično sprejete standarde in obstoječe močne mehanizme zaščite. Načelo previdnosti mora biti široko aplicirano.
 6. Preprečitev vsake nadaljnje deregulacije in privatizacije javnih servisov. Zahtevamo vsem zagotovljen dostop do visoko kvalitetne izobrazbe, zdravstvenih storitev in ostalih javnih servisov. Zahtevamo pravico do izbire javnih naročil, ki vzpodbujajo lokalno zaposlovanje in lokalno gospodarstvo ter uporabo lokalnih virov, socialno podjetništvo, zdržno ekonomijo, ki upoštevajo družbene specifike, in ki služijo javnemu interesu.
 7. Vzpodbujanje humanega in zdržnega kmetovanja ter zaščito malih družinskih kmetij.
 8. Ohranitev politične moči in struktur državnih organov, ki so potrebni za zaščito občutljivih področij in za varovanje standardov, ki so pomembni za kakovost našega življenja. Mednarodno sprejeti standardi o pogojih dela in okoljski standardi morajo biti spoštovani in uveljavljeni. Sistematično kršenje standardov o pogojih dela je potrebno reševati s finančnimi globami.
 9. Da ni nikakršnih omejitev mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic.

Maloštevilne informacije, ki so bile objavljene ali so odtekle glede pogajanj o TTIP, vzbujajo resne skrbi, da EU v svojem pristopu naših gornjih zahtev ni spoštovala. Na primer:

 • Pogajanja potekajo za zaprtimi vrati, brez primernega in učinkovitega javnega posvetovanja. Netransparentnost in odsotnost demokratičnih postopkov državljanom in civilni družbi ne dovoljujeta, da bi nadzorovali pogajanja ter zagotavljali varovanje javnega interesa. Nasprotno imajo korporativne lobistične skupine privilegiran dostop do informacij in priložnosti za vpliv na pogajanja.
 • Predlagano poglavje o zaščiti naložb, še zlasti vključitev določila o mehanizmu ISDS, bi vlagateljem podelila ekskluzivno pravico vlaganja tožb zoper državo, če bi presodili, da imajo demokratično sprejete odločitve javnih organov, ki varujejo javni interes, negativen učinek na njihove pričakovane dobičke. Ti mehanizmi se zanašajo na razsodbe sodišč, ki delujejo zunaj nacionalnih sodnih sistemov in s tem spodkopavajo tako naše nacionalne pravne ureditve kot tudi evropski pravni red ter demokratične strukture, ki oblikujejo zakonodajo in prakse v javnem interesu.
 • Oblikovanje novih, protidemokratičnih upravnih struktur in postopkov, katerih izraženi namen je ‘uskladiti zakonodajo’, kakršen je predlagani regulatorni zakonodajni svet, bi TTIP in sorodne sporazume napravil za pomično tarčo, ‘živi sporazum’, ki bi ga na skrivaj neprestano dopolnjevali neizvoljeni birokrati in velika podjetja. Take nedemokratične strukture grozijo z zniževanjem pomembnih standardov in pravil, ki so bila oblikovana za zaščito javnega interesa, ter možnost prepovedi izboljšav teh standardov v prihodnosti, četudi bi bile potrebne ali bi uživale podporo javnosti.
 • Dokumenti korporativnih in industrijskih lobistov z osredotočanjem na necarinske ovire in regulatorno skladnost dokazujejo, da gre za vsiljevanje deregulacije, ščitenje varnosti vlagateljev, okrepljeno monopole intelektualnega lastništva, in v končni posledici dirko proti dnu.

Pozivamo vas, da pogajalcem jasno in nedvoumno sporočite, da bo Evropski parlament TTIP zavrnil, hkrati z njim pa tudi katerikoli podoben trgovinski ali naložbeni sporazum, saj ne služi interesom javnosti, temveč ogroža temeljne pravice ter svoboščine, pridobljene v dolgoletnem demokratičnem boju.

S spoštovanjem,

Podpisnice odprtega pisma

AITEC, Francija

Health Action International, Evropa

Fairwatch, Italija

Austrian Trade Union Federation (OGB), Avstrija

Vereinigung fur Okologische Okonomie e.V., Nemčija

Inštitut za trajnostni razvoj – Institute for sustainable development, Slovenija

BI gegen Gasbohren Kleve, Nemčija

Attac Kreis Kleve, Nemčija

End Ecocide on Earth, Avstrija

Global Justice Now (formerly World Development Movement), Velika Britanija

ATTAC Niederrhein, Nemčija

Bundesarbeitskammer, Avstrija

Compassion in World Farming, mednarodna organizacija – Evropa

LobbyControl, Nemčija

NaturFreunde Deutschlands e.V., Nemčija

SUDWIND, Avstrija

War on Want, Velika Britanija

Umweltinstitut Munchen, Nemčija

ALTERNATIVA NORD / SUD PER IL XXI SECOLO ( ANS – XXI ONLUS ), Italija

Oikos – Cooperacao e Desenvolvimento, Portugalska

CIDAC, Portugalska

Center for Encounter and Active Non-Violence, Avstrija

ACEP – Associacao para a Cooperacao Entre os Povos, Portugalska

Zelena akcija/FoE Croatia, Hrvaška

ASNAI, Nemčija

highlands and islands against fracking, Scotland

Arbeitsgemeinschaft bauerliche Landwirtschaft, Nemčija

BUND Rems/Murr, Nemčija

LEGAMBIENTE, Italija

Fracking Free Irska, Irska

ATTAC Hungary, Hungary

Stuttgarter Wasserforum, Nemčija

Rettet den Regenwald e. V., Nemčija

Medicina Democratica ONLUS, Italija

CCC -Stuttgart, Nemčija

ATTAC Italia, Italija

Burgerinitiative Havixbeck, Nemčija

IBD Initiative Burger fur Demokratie, Nemčija

CGSP wallonne, Belgija

Federation des Resistances, Belgija

UNION LUXEMBOURGEOISE des CONSOMMATEURS ( ULC ), Luksemburg

Global Marshall Plan Initiative, Evropa

G3W / M3M, Belgija

WEED – World Economy, Ecology & Development Assoc., Nemčija

Gewerkschaft der Gemeindebediensteten – Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (GdG-KMSfB), Avstrija

Quercus – National Association for Nature Conservation, Portugalska

Iuridicum Remedium, Češka republika

Za Zemiata, Friend of the Earth Bulgaria, Bolgarija

Centre for Sustainable Development, Litva

SumOfUs.org, mednarodna organizacija

Vrijschrift, Nizozemska

STOPAIDS, Velika Britanija

Interreligiose Gemeinschaft fur Frieden Stuttgart, Nemčija

Salamander Trust, Velika Britanija

NOAH Friends of the Earth Denmark, Danska

Tuke Institute, Velika Britanija

FIAN, Nemčija

Friends of the Earth Malta, Malta

Federation of Young European Greens (FYEG), Evropa

Consejo Ciudadano Podemos Valencia, Španija

Fundacja Strefa Zieleni (Green Zone Foundation), Poljska

progetto Sulla Soglia (coop soc Tangram, Rete famiglie aperte, coop soc Insieme), Italija

Colectivo Sur Cacarica, Španija

Zeroviolenza, Italija

marxistische linke, Nemčija

Comitato Roma 12 per i Beni Comuni, Italija

AVERT, Velika Britanija

Alce Nero S.p.A., Italija

Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Nizozemska

FNME CGT, Francija

Ars Narrandi e.V., Nemčija

Small Ones Develop (SmOD), Sweden

VSF Justicia Alimentaria Global,Španija

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Španija

ASiA – Associacio Salut iAgroecologia, Španija

Amigos de la Tierra, Španija

Locale Globale, Italija

PLATAFORMA RURAL / ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO, Španija

The Irish Doctors’ Environmental Association (IDEA), Irska

Reseau Environnement Sante, Francija

Susivienijimas Žali. LT, Litva

Coordinamento Nord Sud del mondo, Italija

May Day, Danska

lacasademitia.es, Španija

ATTAC Bizkaia, Baskija (Španija)

soldepaz.pachakuti, Španija

perUnaltracitta- laboratorio politico, Italia

Belgique parlons-en, Belgija

DONNE IN RETE X LA PACE, Italija

MENSCHENRECHTE 3000 e.V. ( HUMAN RIGHTS 3000), Freiburg, Nemčija

Baladre, Španija

Asociacion Paz con Dignidad, Španija

Action for Breast Cancer Foundation, Malta

CGT Cantabria, Španija

Grupo Renta Basica Andarivel, Španija

Plataforma de Afectado por la Hipoteca de Bizkaia. Kaleratzerik Ez., Bilbao Bizkaia

Berliner Wassertisch, Nemčija

Asociacion de Vecinos Ramon Pignatelli, Zaragoza, Španija

Joves d’Esquerra Verda, Katalonija (Španija)

ATTAC Espana, Španija

Center for Environment, Bosna in Hercegovina

EUrope NEWnited Serviceteam, Avstrija

Asamblea Popular de La Elipa, Španija

TERRA LIBERA TUTTI, Italija

Asamblea Popular de Puente de Vallecas, Španija

La Catalunya de totes: en xarxa per decidir-ho tot, Katalonija (Španija)

la Floresta indignada Actua, La Floresta (Sant Cugat del Valles)

asociacion vecinos mostoles, espana-madrid -mostoles

MWB – FGTB, Belgija

FeministAlde, Baskija (Španija)

Initiativ Liewensufank, Luksemburg

ACCI O ECOLOGISTA – AGR O, Španija

SOCIEDAD CULTURAL GIJONESA, Španija

The Cancer Prevention & Education Society, Velika Britanija

comitato acqua bene comune q4 firenze, Italija

Great Britain National Hazards Campaign, Velika Britanija

Social Europe – Front Against TTIP, Malta

CUMBRE SOCIAL VASCA, PAIS VASCO – ESPA NA

ELA, Baskija (Španija)

Slow Food Deutschland e.V., Nemčija

RETS, Španija

COSPE, Italija

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry, Finska

European Water Movement, Evropa

AHT Gelditu! Elkarlana, Baskija (Španija)

EQUO -Andalucia, Španija

Anticapitalistas Burgos, Španija

Salva la Selva, Španija

Soil Association, Velika Britanija

Asociacion canaria de economia alternativa, Las Palmas de G.C.

Alterativa antimilitarista.moc Canarias, Las Palmas de G.C.

REDESSCAN -Red Canaria en defensa del sistema publico de Servicios sociales, Canarias

Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Diozese Innsbruck, Avstrija

Ecologistes en Accion de Valencia, Španija

Asamblea Popular 15M – Tres Cantos, Španija

ECOLOGIA I PAU, Novelda, Alicante

AdA Getafe, Španija

PowerShift e.V., Nemčija

Campact e.V., Nemčija

BI lebenswertes Korbach e.V., Nemčija

BI Fracking freies Hessen, Nemčija

Arbeitsgemeinschaft der Paderborner Natur- und Umweltschutzverbande, Nemčija

European Work Hazards Network, Evropa

Collectif Causse Mejean – Gaz de Schiste NON !, Francija

Intersindical Valenciana, Pais Valencia, Španija

Burgerburo Stadtentwicklung, Nemčija

Rosa Luxemburg Stiftung, Nemčija

Abgefrackt Bundnis Weidener Becken gegen Fracking, Nemčija

Ecologistas en Accion Cordoba, Španija

Alliance Against Poverty, Malta

Naturschutzbund Vorarlberg, Avstrija

Vorarlberger Plattform gegen Atomgefahren, Avstrija

BI Kein CO2 -Endlager Altmark, Nemčija

Forderverein Informationstechnik und Gesellschaft, Nemčija

Ecologistas en Accion Suroeste de Madrid, Španija

SOL – People for Solidarity, Ecology and Lifestyle, Avstrija

Burgerenergie-Altmark Gen.schaft, Nemčija

SIAGRO SL, Španija

Buergerinitiative gegen Gasbohren Hamm ( BIGG ), Nemčija

REDMONTA N AS, Španija

CHEM Trust, Velika Britanija

15M Tomelloso, Španija

Mouvement politique des objecteurs de croissance, Belgija

COAG, Španija

Health and Environment Alliance, Evropa

Keep Irska Fracking Free, Irska

Fair Trade Hellas, Grčija

Farms Not Factories, Velika Britanija

Attac France, Francija

Afrika Kontakt, Danska

Plataforma Nao Ao TTIP, Portugalska

Transnational Institute, Nizozemska

Fundacja Kuznia Kampanierow, Poljska

Solidary Bulgaria, Bolgarija

Confederacion Pirata, Španija

Foundation for Environment and Agriculture ( FEA ), Bolgarija

Attac Deutschland, Nemčija

Ecologistas en Accion, Španija

Mujeres de Negro contra la guerra -Andalucia, Sevilla, Španija

Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi, Poljska

Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika, Nemčija

Green Institute, Grčija

Campagna Stop TTIP Italia, Italija

FEDERACI ON DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA, Španija

Focus Association for Sustainable Development, Slovenija

Federacion de Asociaciones de Medicus Mundien Espana, Španija

Medicus Mundi Catalunya, Katalonija (Španija)

Umanotera, Slovenian foundation for sustainable development, Slovenija

Protestival, Slovenija

AlpeAdriaGreen, international asotiation for nature and environment protection, Slovenija

Slow Food, international

Health Poverty Action, Velika Britanija

Združenje za promocijo in organizacijo kulturnih prireditev, Festival Sanje, Slovenija

GMB Trade Union, Velika Britanija

Attac Munchen, Nemčija

GAIA – Environmental Action Group, Portugalska

Društvo gibanje TRS, Slovenija

Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS, Slovenija

Federacion de Servicios a la Ciudadania – CCOO, Španija

Solidarite Socialiste, Belgija

Polish Fair Trade Association, Poljska

VSF – Justicia Alimentaria Global, Španija

Emaus Fundacion Social, Španija

Solidarnost – za pravično družbo (Solidarity – For Just Society), Slovenija

Mouvement Ecologique, Luksemburg

Kriminaalihuollon tukisaatio KRITS, Finska

Aseed Europe, Nizozemska

TTIP -info network, Finska

Links Ecologisch Forum ( LEF ) – Forum Gauche Ecologie ( FGE ), Belgija

Exodo.org, Španija

Biodynamiske Forbrugere, Danska

reusers.salonika, Grčija

Gen-ethisches Netzwerk e.V., Nemčija

Centrum Zrownoważonego Rozwoju, Poljska

#NoalTTIP, Španija

PARLAMENT CIUTAD A (Grupo Impulsor), Španija

15M torrelodones, Španija

Grupo de trabajo de Cordoba sobre el TTIP, Španija

EKPIZO (Consumer Association the Quality of Life), Grčija

Frau&ArbeitgGmbH, Avstrija

Bund fur Umwelt und Naturschutz e.V, Landesverband NRW , Kreisgruppe Bielefeld, Nemčija

Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska, Slovenija

Smoke Free Partnership, Belgija

Xnet, Španija

Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, Španija

CONFEDERACION INTERSINDICAL, Španija

Plataforma Andalucia Libre de Transgenicos ( PALT ), Španija

Sindiato Ferroviario – Intersindical de Sevilla, Sevilla (Španija)

Društvo Duh časa, Slovenija

CNCD -11.11.11 (Centre National de Cooperation au Developpement), Belgija

Burgerinitiative gegen CO2 Endlager e.V., Nemčija

Initiative for Democratic Socialism, Slovenija

Bulgarian Campaign Against Nuclear Energy, Bolgarija

Lluita internacionalista de Girona, Girona

Asociacion de Vecinos de Tres Cantos (Madrid/Espana), Španija

INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA ( IAC ), CATALUNYA

MESA CIUTADANA i D’ ENTITATS PER LA PARTICIPACI O, Španija

Asamblea Cantabra por las Libertades y contra la Represion. LIBRES, Španija

ICV – EUiA Girona, Katalonija (Španija)

Colibri e. V, Nemčija

WIB Wasser in Burgerhand, Nemčija

ARS UNION, Bolgarija

Social center – Varna, Bolgarija

Bulgarian Workers Union, Bolgarija

BulgariansForPeace, Bolgarija

Citizens Against Shale Gas, Bolgarija

Ecological future, Bolgarija

Marea Granate Bristol, Velika Britanija

IG Fracking-freies Artland e.V., Nemčija

United for global change, Bolgarija

Club 23 september, Španija

JUST I CIA i PAU – Girona, Katalonija (Španija)

The Federation of mother and child homes and shelters, Finska

HNE Eberswalde, Nemčija

Coordinadora d’ ONG Solidaries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, Španija

The Gaia Foundation (Malta), Malta

Breast Cancer Velika Britanija, Velika Britanija

Free centre for free people, Bolgarija

Plataforma Cidada de Ourense Non al TTIP, Španija

Marxa Mundial de Dones – Catalunya, Španija

Belgian National Intermutualistic College, Belgija

Društvo Ekologi brez meja, Slovenija

GOIENER , S. COOP, Španija

Raittiuden Ystavat / Friends of Soberism, Suomi / Finska

Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Wurttemberg, DEAB e.V., Nemčija

Jubilats per Mallorca, Španija

Iniciativas de Cooperacion Internacional para el Desarrollo ( ICID ), Španija

Iaioflautes Girona, Katalonija (Španija)

European Community of Consumer Cooperatives, Evropa

Commons Network, Nemčija / Nizozemska

Asamblea Antimilitarista Madrid, Španija

Panoptykon Foundation, Poljska

Ecosol, Španija

Marea Granate Londres, Velika Britanija

Proces Constituent (Associacio pel Canvi Social Paficic i Democratic), Katalonija (Španija)

Confederation paysanne, Francija

Fundacion Alborada, Španija

Initiative Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen TTIP, Nemčija

Greenpeace, Europe / ZDA

Asociacion Espanola de Educacion Ambiental, Španija

CADTM Europe, Evropa

Maan ystavat / Friends of the Earth Finland, Finska

ECOAR ))), Galicia

Re:Common, Italija

Comite de Solidaridad con los Pueblos de Cantabria- INTERPUEBLOS, Španija

NABU, Nemčija

KAB – Katholische ArbeitnehmerInnen Bewegung Wien (Catholic worker movement Vienna), Avstrija

PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACI ON DEL CANAL DE ISABEL II / MAREAAZUL 15M, Španija

Attac Avstrija, Avstrija

Friends of the Earth Nemčija BUND, Nemčija

Podem Illes Balears, Španija

Europeans Greens in London, Velika Britanija

Društvo LUGOS, Slovenija

Ecoforum for Sustainable Development Association, Bolgarija

ŽALI . LT, Litva

Inter Environnement Wallonie, Belgija

Federacion SETEM, Španija

BUNDjugend/Young Friends of the Earth Nemčija, Nemčija

Campanya Catalunya NO al TTIP, Katalonija (Španija)

La Ortiga, Španija

European Anti-Poverty Network, Evropa

ACV – CSC, Belgija

FACUA, Španija

Economia del Bien Comun, Španija

FoEE, Belgija

Corporate Europe Observatory, Belgija

11.11.11., Belgija

Forebyggelses- og Patientradet, Danska

Institute of Global Responsibility, Poljska

Milieudefensie, The Nizozemska

Werkstatt Okonomie, Nemčija

Women’s International League for Peace and Freedom, nederlandse sectie, Nizozemska

Gewerkschaft Pro-Ge Die Produktionsgewerkschaft, Avstrija

AUGE / UG – Alternative, Grune und Unabhangige GewerkschafterInnen, Avstrija

Haagse Mug, Nizozemska

FAIRTRADE Avstrija, Avstrija

OBV – Via Campesina Avstrija, Avstrija

German NGO on Environment and Development / Forum Umwelt und Entwicklung, Nemčija

European Federation of Public Service Unions (EPSU), Belgija

MUGARIK GABE ONGD, Baskija (Španija)

Katholische ArbeinehmerInnen Bewegung Osterreich, Avstrija

EH . TTIP . EZ, Baskija (Španija)

Drustvo za trajnostni razvoj Duh casa, Slovenija

Precarios Inflexiveis – Associacao de Combate a Precariedade, Portugalska

Sindicato do Comercio, Escritorios e Servicos do Minho CESMINHO, Portugalska

ATTAC Denmark, Danska

REAS EUSKADI, Španija

CUMBRE SOCIAL VASCA, PAIS VASCO – ESPANA, Španija

Collectif Roosevelt . BE, Belgija

Alliance D19-20, Belgija

UNISON the public services union, Velika Britanija

Mouvement ouvrier chretien (MOC), Belgija

NATIONAL JUSTICE & PEACE NETWORK, ENGLAND & WALES, Velika Britanija

Naturefriends International, Avstrija

Presence et Action Culturelles, Belgija

The Danish Eco Council, Danska

MPE – HVE, Belgija

Peuple et Culture en Wallonie et a Bruxelles ASBL, Belgija

A Sud Ecologia e Cooperazione, Italija

CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, Italija

MPE – HVE, Belgija

Initiativplattform TTIP stoppen! Oberoesterreich, Avstrija

POUR ecrire la liberte, Belgija

Kremnica beyond Gold, Slovaška

GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Avstrija, Avstrija

Asociatia Romania Fara Ei, Romunija

Circolo Legambiente Airone Monticello Conte Otto ( VI ), Italija

Both ENDS, Nizozemska

TERRA Mileniul III, Romunija

OGBL, Luksemburg

Tier & Mensch e.V., Nemčija

Asociatia JUNIOR, Romunija

issa – Informationsstelle sudliches Afrika, Nemčija

ded-Freundeskreis e.V., Nemčija

ATTAC Charleroi, Belgija

Groupe de resistance au TTIP (Charleroi), Belgija

UNITAT CIVICA PER LA REPUBLICA BALEARS, Španija

ASSEMBLEA REPUBLICANA, Španija

The Civic Resource Centre / Centrul pentru Resurse Civice, Romunija

Fairtrade Letzebuerg asbl, Luksemburg

FGTB Wallonne, Belgija

No Tranat !, Belgija

The Gaia Foundation, Velika Britanija

FNCTTFEL Landesverband, Luksemburg

Edelvais Association, Romunija

Asociaţia Romania Vie / Romania Vie Society, Romunija

Observatori del Deute en la Globalitzacio (ODG), Catalunya

Feministes en Accio, Espana

Confederacion General del Trabajo (CGT) Espana, Španija

Centre Medic Naturista, Španija

Uran Kosice STOP, Slovaška

Convocatoria Civica, Španija

Attac Wallonie, Belgija

Attac Liege, Belgija

FGTB Centrale Generale, Belgija

CALCUTA ONDOAN, Španija

Sindicato dos Trabalhadores do Comercio, Escritorios e Servicos do Minho – CESMINHO, Portugalska

ASOCIACIO DIGNITAT I SOLIDARITAT, Španija

Fis Nua, Irska

Podpisnice odprtega pisma iz Slovenije

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska

Društvo Duh časa

Društvo Ekologi brez meja

Društvo gibanje TRS

Društvo LUGOS

Fokus, zveza za sonaraven razvoj

Iniciativa za demokratični socializem – IDS

Inštitut za trajnostni razvoj

Protestival

Solidarnost – za pravično družbo

Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS

Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Združenje za promocijo in organizacijo kulturnih prireditev – Festival Sanje

 

Deli.