Naš Mercator?

635303048233034635_mercator_(1)

Javna pobuda Naš Mercator, ki jo je objavil Forum za socialno podjetinštvo, je dobrodošla zadružna iniciativa za preoblikovanje trgovskega podjetja v delavsko – potrošniško – dobaviteljsko kooperativo. Na žalost pa smo bili v zadnjih letih priča že številnim tovrstnim poskusom, ki niso dali pozitivnega rezultata. Spomnimo se le na Fructal, Novoles, Armal, Sveo in Večer, kjer je oblikovanje lastništva zaposlenih klavrno propadlo. Razloga za neuspeh sta predvsem dva: do zadrug skrajno nespodbudno okolje in nevključenost ali nezainteresiranost zaposlenih v preoblikovanje podjetja.

V Sloveniji je trenutno stanje do zadrug neprijazno, saj sta njihova ustanovitev in zatem zagon proizvodnje izredno težavna. Na eni strani imamo zastarelo zadružno in gospodarsko zakonodajo, ki kljub posameznim popravkom še vedno omejuje delovanje zadrug v primerjavi z ostalimi gospodarskimi subjekti. Dober primer je veljavna insolvenčna zakonodaja, v kateri za zadruge, ki bi jih želele ustanoviti delavke in delavce, nista opredeljeni niti prednajemna niti predkupna pravica. Omenjeni pravici bi potencialnim zadružnikom omogočili večjo vlogo v najemnih in odkupnih postopkih stečajnih upraviteljev. Država istočasno ne nudi ustreznih finančnih mehanizmov za financiranje razvoja zadrug, saj so ravno zagonska sredstva ena izmed glavnih ovir ob ustanavljanju. Pobudi zadrug Novoles in Armal sta propadli ravno pri finančni konstrukciji obeh projektov.

Na drugi strani se pojavlja nevključenost ali nezainteresiranost zaposlenih v postopke oblikovanja zadrug. Uspeh zadružništva je odvisen od aktivnega sodelovanja delavk in delavcev v delovanju podjetja. Brez skupnega upravljanja in lastništva zaposlenih ni možno vzpostaviti uspešne kooperative. Na tej točki sta tako propadli zadružni pobudi Fructal in Večer, saj med morebitnimi zadružniki enostavno ni bilo dovolj interesa.

In Naš Mercator? Zagotovo gre za korak v pravo smer, ne pa še za pravo smer. V prvi meri bo težava na ravni sistemskih omejitev in neugodni klimi za zadružništvo, ki vladajo v Sloveniji. Še pomembnejši dejavnik je dejstvo, da v pobudo v tem trenutku niso vključene same trgovke in trgovci Mercatorja ter ostale delavke in delavci tega trgovskega podjetja. V kolikor je pobuda resna in ne želi ostati na ravni medijske ideje, bo potrebno v skupno načrtovanje in odločanje preko svetov delavcev vključiti vse zaposlene v Mercatorju in sindikate. Šele z aktivacijo 11 tisoč najboljših sosed in sosedov bo nastala baza, ki bo omogočala dejanski zagon zadružnega projekta, s katerim bodo načela zadružnega organiziranja razširjena na področje živilske industrije ter oskrbe s hrano. Ponuja se izvrstna priložnost za vzpostavitev celovite prehranske proizvodne verige, ki bo povezovala neposredne proizvajalce, predelovalce in končne potrošnike. Na ta način bi bili ustvarjeni ugodni pogoji za krepitev lokalne oskrbe s hrano kot pomembnim elementom trajnostnega razvoja. Iniciativa za demokratčni socializem tako pozdravlja pobudo za oblikovanje kooperatve Naš Mercator, a hkrati opozarja, da bo za njeno uresničitev potrebno veliko več od medijske predstavite pobude.

Vir fotografije: siol.net

Deli.