Miha Kordiš: normativi v zdravstveni negi in zdravstvu, 29.2.2016

16. redna seja Državnega zbora  3 .del

Spodaj navedeno poslansko vprašanje je poslanec Miha Kordiš zastavil na 16. redni seji Državnega zbora, dne 29.2.2016.

Ureditev normativov za vse dejavnosti v zdravstvenem sistemu je pomembna, tako za zagotavljanje kakovosti zdravstvenega varstva, kot tudi z vidika delavskih pravic in kakovosti delovnega življenja zaposlenih.

Vlada se je zavezala, da bo z uvedbo solidarne javne dajatve namesto dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja; z razširitvijo plačevanja socialnih prispevkov na dohodke, ki ne izhajajo iz dela (pasivni dohodki); in s prenosom financiranja nekaterih izdatkov (npr. specializacij) na integralni proračun povečala sredstva za zdravje. Da ne omenjamo, da se zaradi povečanja gospodarske aktivnosti povečujejo tako prihodki ZZZS kot tudi RS.

Zato je čas, da se v zdravstvenem sistemu in sistemu socialnega varstva odpravi prisilno zmanjševanje števila zaposlenih zaradi ZUJF-a in da se nemudoma pristopi k izboljšanju pogojev dela vseh kategorij zaposlenih. Nesprejemljivo je, da se po eni strani povečuje število nadur zaposlenih, po drugi strani pa se zavira zaposlovanje, in to v obdobju največje brezposelnosti in izseljevanja v novejši zgodovini. Pri zaposlovanju ne smejo biti prezrte tiste kategorije delavcev, ki prejemajo najnižje plače in imajo najslabše pogoje dela.

Gre za vzdrževalce, strežnice in negovalke, zaposlene v kuhinji, vse tiste, brez katerih delovanje bolnišnic in domov za starejše ne bi bilo mogoče. Te poklicne skupine nimajo zastopniških organizacij, zato tudi nimajo svoje modre knjige normativov. Opozoriti je treba, da v domovih za starejše in drugod zaradi preobremenjenosti medicinskih tehnikov in sester prevzemajo tudi nekatere njihove naloge. Sindikalne organizacije opozarjajo, da samo medicinske sestre opravijo po 300.000 nadur, ki pogosto niso plačane.

Ali se bo vprašanje normativov, ki določajo delovno obveznost za zaposlenega in standard za bolnika, urejalo v zakonu ali kolektivni pogodbi, je sekundarnega pomena. Nujno pa je, da se nemudoma sprostijo administrativne omejitve zaposlovanja in da se zagotovijo normalni pogoji dela zaposlenim v zdravstvu.

V zvezi s tem vas sprašujem:

1. Kdaj bosta vlada in ministrstvo odpravila administrativne ovire za zaposlovanje v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih?

2. Do kdaj boste pripravili osnutek normativov za vse poklicne skupine, zlasti tiste, ki še nimajo svojih »modrih knjig«?

3. Kakšna bo dinamika povečevanja vseh kategorij kadrov v zdravstvenih zavodih in v tistih socialnovarstvenih zavodih, kjer se opravlja tudi zdravstvena dejavnost?

Odgovor ministrice za zdravje, gospe Mariji Milojki Kolar Celarc, je v prepisovanju, tukaj (trak 64).

Deli.