IDS Ljubljana: Z javnim prometom proti onesnaženosti zraka

_MG_4417Na današnji tiskovni konferenci je Nataša Sukič, občinska svetnica koalicije Združena levica v Mestnem svetu MOL, napovedala sveženj predlogov za izboljšanje kakovosti zraka v Ljubljani s pomočjo spodbujanja uporabe javnega prometa in drugih ukrepov. Kot prvega med predlogi je izpostavila brezplačne vozovnice za LPP v času povečanih koncentracij prašnih delcev.

Mestnemu svetu MOL bomo namreč predlagali, da določi, da je linijski prevoz potnikov za potnike v celoti brezplačen ob dnevih, ko napoved Agencije Republike Slovenije za okolje predvideva visoko ali zelo visoko (>75 µg/m3) 24-urno povprečno koncentracijo delcev PM10 za območje mesta Ljubljane. Po mnenju Nataše Sukič takšen predlog relativno enostavno izvedljiv, pušča pa bistveno drugačno sporočilo od trenutne občinske politike gradnje dodatnih parkirnih hiš v središču mesta.

Nataša Sukič je uvodoma priznala, da je politika mestne oblasti že zdaj v marsikaterem pogledu okoljsko ozaveščena. Meni pa, da smo lahko zato toliko bolj kritični do tistih politik, ki spodkopavajo rezultate, ki bi jih lahko dosegli. Izpostavila je dvoje področij.

Prvo je gradnja garažnih hiš v središču mesta, ki se jim bo – ob že drugo leto zapored upadajočem trendu uporabe obstoječih kapacitet – v kratkem pridružilo še 249 parkirnih mest na lokaciji Kozolec 2. Medtem pa mestna oblast že načrtuje in tudi že vlaga občinska sredstva v naslednji veliki projekt, gradnjo garažne hiše pod osrednjo mestno tržnico, ki bo občinski proračun po trenutnih ocenah obremenila kar za 34 milijonov EUR. Kljub dejstvu, da so že sedaj trenutno obstoječe parkirne hiše v središču mesta precej nezasedene, in kljub dejstvu, da gre za kulturno-zgodovinsko in okoljevarstveno izjemno občutljivo lokacijo, zaradi česar bo ustrezna dovoljenja po mnenju svetnice težko pridobiti.

Drugo področje je Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL, kjer med prioritetnimi možnostmi niso navedene toplotne črpalke in solarni sistemi. S tem je občanom onemogočeno pridobivanje subvencij in kreditov za okoljsko racionalnejše in gospodarnejše načine ogrevanja. Z vključitvijo možnosti subvencioniranja ekoloških virov ogrevanja in hlajenja bi naredili pomemben korak k sanaciji drugega velikega vira nadpovprečnih koncentracij prašnih delcev – kurišč v posamičnih gospodinjstvih.

Poleg te dvojice ukrepov se je mestna svetnica zavzela za to, da bi Mestna občina Ljubljana pozvala Ministrstvo za infrastrukturo in DARS, naj sprejmeta ustrezne podzakonske predpise za preusmeritev tovornega prometa s severne obvoznice. Le-ta je namreč preobremenjena, saj do dnevno prevozi preko 60.000 vozil, od tega okoli 3.500 tovornjakov, zasičenost prometnih pasov pa je ocenjena na kar 86%.

Ob koncu je mestna svetnica napovedala vrsto simbolnih intervencij in izdelavo projektne naloge s strani Iniciative za demokratični socializem, članice koalicije Združena levica, ki bo vključevala celovitejši seznam predlogov, med njimi vrsta pozitivnih praks iz tujine.

_MG_4426 _MG_4395 _MG_4401

Deli.