Izjava podpore delavkam in delavcem Mariborske livarne Maribor

delavci_livarnaMariborska livarna Maribor, podjetje z 90-letno tradicijo in okoli 800 zaposlenimi, je porinjena na rob obstanka, saj je postala žrtev neustreznega vodenja, finančne krize in sporov med nekdanjimi in sedanjimi večinskimi lastniki. Od preteklega poletja so večinske lastnice podjetja banke NKBM, Abanka in Probanka, ki pa ne zmorejo zagotoviti ustrezne finančne likvidnosti, saj tega ne omogočijo nekdanji večinski lastniki. Kapitalsko preigravanje lastnikov ustvarja izredne razmerje in še povečuje finančno težave, kar vodi v postopno razbitje in razprodajo podjetja, kljub dejstvu, da ima Mariborska livarna Maribor dovolj naročil, dela in nadaljnje razvojne potenciale.

Iniciativa za demokratični socializem izraža absolutno solidarnost z delavkami in delavci Mariborske livarne Maribor v prisilni poravnavi ter z delavkami in delavci hčerinskih družb Sanitec in Armal v stečaju. Za svoje delo v zadnjih mesecih niso prejeli rednih plač, zdaj nekaterim dokončno grozi izguba zaposlitve, mariborska tradicija livarstva pa je na robu uničenja. Razmere v podjetju znova dokazujejo, da je logika kapitala, za katero so zaposleni strošek, kratkoročni profiti merilo investicij, edina realna vrednost podjetja pa očitno njegove nepremičnine, ovira za razvoj perspektivnega podjetja.

Iniciativa za demokratični socializem zato poziva k oblikovanju močnega lastniškega deleža delavcev in k prenosu upravljanja posrednih in neposrednih lastniških deležev države v roke zaposlenih. Razprodaja in zapiranje podjetij nista edini rešitvi! Delavsko upravljanje in lastništvo lahko nadomestita sedanje uničevalne prakse kapitala!

Iniciativa za demokratični socializem (IDS)

Deli.