Izjava ob izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za fracking v Petišovcih

V teh dneh družba Petrol Geoterm obvešča javnost, da je od Ministrstva za okolje in prostor prejela odločbo o potrditvi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo za čiščenje zemeljskega plina v Petišovcih, torej novo plinsko rafinerijo. MOP je tako potrdilo prvostopenjsko odločbo Agencije za okolje in prostor RS, ki so ji oporekale civilne  okoljevarstvene organizacije. Odločba še ni pravnomočna.

Iniciativa za demokratični socializem v tej razsodbi prepoznava nezaslišano uklonitev interesom kapitala in korporacijam z investicijami v fosilna goriva s strani države ter državne okoljske agencije. Nova rafinerija nedvomno predstavlja prvi korak k izvedbi njihovega načrta o bistvenem povečanju črpanja zemeljskega plina pri Petišovcih, tudi z uporabo nekonvencionalnih metod črpanja oziroma hidravličnega drobljenja, ki je v javnosti bolj poznano pod imenom fracking.

Z izdajo dovoljenja je Agencija za okolje spregledala trik investitorja, ki je okoljski vpliv rafinerije prikril in ga prikazal le v najožjem obsegu. V skop vplivnega območja ni zajel parcel, po katerih potekajo dovozne poti do rafinerije plina, niti območja okoli novih in obstoječih plinskih vrtin, iz katerih se bo pridobival plin za predelavo. Okoljevarstveno dovoljenje ne upošteva vpliva vrtin na okolje po metodologiji, primerni za črpanje plina, kar je pri hidravličnem drobljenju še posebej sporno.

Iniciativa za demokratični socializem nasprotuje širjenju črpanja zemeljskega plina v Prekmurju. Kurjenje fosilnih goriv je glavni vzrok podnebnih sprememb, zato se pridružujemo pozivu, ki združuje globalno skupnost podnebnih aktivistov – fosilna goriva naj ostanejo v zemlji! V Petišovcih gre za še toliko bolj sporne načrte korporacij, ki nameravajo za svoj dobiček in na škodo lokalnega prebivalstva plin pridobivati plin z pomočjo ene najbolj okoljsko obremenjujočih inovacij na področju pridobivanja fosilnih goriv sploh. Nova naprava za čiščenje zemeljskega plina ne more biti izvzeta iz postopka za pridobivanje dovoljenja, saj gre za prvi korak k izvedbi frackinga.

Deli.