Izjava IDS ob podpisu zavez za ohranjanje okolja

Okoljski-prisegi_MesecIniciativa za demokratični socializem in koalicija Združena levica sta podpisnici zaveze Svetovnega sklada za naravo (WWF) in omrežja Klimatska akcija (Climate Action Network).

Evropski parlament je ena izmed osrednjih ustanov sprejemanja vseevropske okoljske politike. Žal smo v zadnjem mandatu, od nastopa finančne krize, v Evropskem parlamentu priča sistematičnemu odrivanju okoljske politike v ozadje in slabljenju že tako neambicioznih ciljev na področju boja proti izgubi biotske raznovrstnosti, podnebnim spremembam, zaščiti staleža rib, nezakoniti trgovini z lesom in prostoživečimi živalmi…

Evropski emisijski trg je pred dvema letoma kolapsiral zaradi ohlapne regulacije, fleksibilnosti in nenehnega popravljanja odpustkov za največje onesnaževalce. Vrednost kuponov za tono izpustov ogljikovega dioksida se giblje okrog 3€, kar je zgolj 9% cene ob nastopu emisijskega trgovanja. Spomnimo, da je Evropski parlament z lanskim letom s trga emisijskih kuponov izvzel mednarodni letalski promet, prav tako je omilil obveznost participacije industrijskega sektorja. Zato sta v perspektivi do leta 2020 v trg vključena zgolj 2% industrijskih emisij. Naravna območja regionalnega, državnega in vseevropskega pomena, vključena v okvir omrežja Natura 2000, so deležna vedno večjih pritiskov za spremembo namenske rabe zemljišč. Na drugi strani se na svetovni ravni, pa tudi v Evropi, soočamo z največjo izgubo živalskih in rastlinskih vrst ter njihove številčnosti v človeški zgodovini.

Evropa potrebuje drugačno okoljsko politiko, takšno, ki naravnega okolja ne obravnava kot sredstvo kapitalske reprodukcije, temveč kot nenadomestljivo temeljno podstat za razvoj posameznice/posameznika in družbe. Zato se v Iniciativi za demokratični socializem, v okviru Združene levice zavezujemo za:

- boj proti podnebnim spremembam, v skladu z načelom skupne odgovornosti. Zavzemali se bomo za vsaj 55% zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 na Evropski ravni, glede na leto 1990;

- preprečevanje nadaljnje izgube biodiverzitete v Evropi in po svetu;

- zaostritev standardov in regulacije za največje industrijske onesnaževalce;

- aktivno promocijo trajnostnega ribištva;

- prizadevanje za razglasitev arktičnega polarnega kroga za svetovni rezervat;

- uvedbo transparentnih okoljskih in socialnih politik, ki bodo financirane iz proporcionalnih okoljskih davkov in dajatev.

Zaveze sonaravnega razvoja bodo, tako v Evropskem parlamentu kot tudi na lokalni politični ravni in izven okvirov institucij, prednostno vodilo in poslanstvo našega političnega delovanja.

En svet, eno okolje, en boj!

 

Deli.