IDS: Za dokončno zaprtje premogovne industrije v Trbovljah in za trajnostni razvoj regije

800px-Termoelektrarna_Trbovlje_in_Sava_IMG_2581

 

Ob farsi z neuspešnimi in kaotičnimi poskusi prodaje Termoelektrarne Trbovlje s strani državne družbe Holding Slovenske elektrarne stranka IDS podaja naslednjo izjavo in zahteve:

Prvič, že leta 2006 je na zakonodajnem referendumu velika večina (78% udeleženih volivcev) glasovala proti državnem financiranju izgradnje nove termoelektrarne na premog v Trbovljah. To je bila dejansko demokratično sprejeta odločitev proti nadaljevanju premogovne industrije v regiji. Jasni odločitvi pa niso sledili jasni ukrepi, še manj prevzem odgovornosti zanje. Skoraj desetletje kasneje se rudarji rudnika Trbovlje – Hrastnik in delavci TET soočajo z negotovostjo glede svojih delovnih mest. Na delavce in njihove družine se prelaga odgovornost, ki je v resnici odgovornost celotne države. Regija je desetletja energetsko oskrbovala Slovenijo in za to plačala visok davek v obliki okolju neprijazne industrije. Zahtevamo, da država izpolni svojo dolžnost do delavcev in celotne lokalne skupnosti in omogoči prehod v nizkoogljično, okolju prijazno skupnost z zdržno naravnanim modelom razvoja.

Drugič, vsaka prodaja in privatizacija temeljne energetske infrastrukture je nesprejemljiva, ker v roke zasebnega kapitala in interesa predaja sektor, od katerega je razvoj države življenjsko odvisen. S privatizacijo energetike je bistveno okrnjena sposobnost države, da sprejema strateške odločitve o energetiki, predvsem o prehodu na proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Poskus prodaje TET pa se je sploh izkazal za farso, saj so zaprto elektrarno prodajali kupcu, katerega poslovni namen, če je sploh segal preko čiste finančne spekulacije, je bil kurjenje premoga, uvoženega iz tujine ali iz rudnikov v njegovi povezani lasti. S takšno prodajo bi namesto demokratično potrjene odločitve o zaprtju okoljsko problematičnega obrata najverjetneje ponovno dobili umazano termoelektrarno na premog, za svoje obratovanje odvisno od uvoza premoga iz tujine, in lastnika, ki ni pripravljen prevzeti okoljskih in socialnih posledic delovanja obrata.

Tretjič, proizvodnjo električne energije v Sloveniji je nujno v celoti prestrukturirati,  postopno opustiti uporabo fosilnih virov in pospešeno graditi infrastrukturo za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Premog je izmed vseh energentov najbolj okoljsko obremenjujoč tako zaradi izpustov toplogrednega ogljikovega dioksida, ki ga termoelektrarne na premog izpustijo največ na enoto proizvedene energije, kot tudi zaradi neposrednega škodljivega vpliva na okolje in zdravje ljudi. Vsako načrtovanje o nadaljevanju kurjenja premoga v Trbovljah je v popolnem nasprotju s temi načeli. Ob zgrešenem projektu izgradnje novega bloka v Termoelektrarni Šoštanj, ki nas bo dolgoročno vezal na uvoženi premog in na velike izpuste toplogrednih plinov, kar vse bomo državljani drago plačevali, si napak ponovnega stihijskega odločanja pri drugi največji termoelektrarni ne moremo več privoščiti. Termoelektrarna na premog v Trbovljah je nesprejemljiva, tako obstoječa kot načrtovana. Nesprejemljivi so kakršnikoli načrti o oživitvi odkopa premoga slabe kakovosti na tem območju. Zahtevamo, da se vlada in državni zbor jasno opredelita do usode tega strateško pomembega objekta, kot tudi do neodložljivega prehoda v nizkoogljično družbo.

foto: romanm/wikipedia.org

Deli.