IDS Škofja Loka: Pravno svobodni, ekonomsko izkoriščani (knjižni večer)

Sindikat združenega dela SILA, Zveza Borcev, Iniciativa za demokratični socializem – Združena levica vas vabimo na predavanje in razpravo ob knjigah Splošna teorija prava in marksizem Evgenija Pašukanisa ter Marxova teorija vrednosti sociologa, avtorja, prevajalca in aktivista, dr. Marka Kržana. Knjigi je izdala založba Sophia, ki skrbi za neprofitno družbenokritično produkcijo in ureja revijo Borec.

dr. Marko Kržan: Pravno svobodni, ekonomsko izkoriščani

Dogodek bo potekal v četrtek, 2. februarja ob 19.00 v pisarni Združene levice na Mestnem trgu 21.

V poročilih o »delodajalcih«, ki ne plačujejo čistilk, ki čistijo ministrske pisarne, beremo, da so delavke izkoriščane. V resnici bi morali reči, da so nezakonito izkoriščane. Kapitalizem je namreč sistem, ki ljudi izkorišča po svoji naravi. Današnje izkoriščanje je prikrito, zakonito in – samoumevno. Knjigi Jevgenija Pašukanisa in Marka Kržana razkrivata, zakaj o izkoriščanju govorimo tudi v kapitalizmu, čeprav so delavci svobodni, delo ni prisilno, vse skupaj pa povezuje enaka menjava na trgu.

Pašukanis

  • Splošna teorija prava in marksizem razvija tisto, kar je Marx napisal v obliki aforizma: da blago ne more iti samo na trg. Potrebuje lastnika, ki je pravna oseba. Da pa se je to lahko zgodilo, je morala družba vstopiti v splošno blagovno menjavo, nastalo z osvoboditvijo podložnikov in privatizacijo zemlje. Šele, ko so morali nekdanji kmetje kupovati življenjske potrebščine, je obrobna produkcija za trg prerasla v proizvodnjo za dobiček in s tem rojstvo kapitalizma.
  • Marxova teorija vrednosti pojasnjuje, kako v kapitalizmu kljub pravni svobodi posameznika poteka izkoriščanje. S stališča kapitala se namreč zdi, da ves dobiček ustvari kapitalist s svojo »podjetnostjo«, zato tišči delavce k tlom. Z malomeščanskega stališča je presežek plod sodelovanja med »delom in kapitalom«, zato zahteva delitev dobička in socialni mir.

Le s stališča delavskega razreda pa se je mogoče dokopati do ugotovitve, da smo znotraj kapitalizma sistemsko obsojeni na nepravično plačilo. Sadove našega kolektivnega dela si namreč vedno prisvajajo nosilci kapitala, saj brez tega v konkurenčni tekmi na trgu zanje ni obstanka. Tak režim je izkoriščevalski po svojem bistvu in botruje proletarskim množicam brez perspektive, ki se zatekajo k potrošniškem izčrpavanju svojega lastnega življenjskega okolja.

Nujno je, da ta sistem odpravimo in nadomestimo z racionalnim odločanjem o tem, kaj, kako in za koga bomo proizvajali. Samo tako si bomo lahko zamislili družbo, v kateri ne živimo za to, da delamo, ampak delamo za to, da živimo.

Deli.