IDS Ljubljana: Tovarna Rog naj ostane avtonomni prostor

MOL RogŽe ob sprejemanju Strategije razvoja kulture v MOL 2016–2020, ki predvideva rušenje objektov in vzpostavitev novega centra kulture, smo v IDS/ZL opozarjali na dejstvo, da strategija pozablja na obstoječo rogovsko skupnost. Nepravično je, da žrtvujemo trud posameznikov, ki so v opuščeni tovarni, ki je samevala več kot desetletje, vzpostavili odprt in avtonomen produkcijski prostor. Rog je po priložnostih, ki jih nudi za druženje, učenje in ustvarjanje, eden najbolj odprtih prostorov v mestu, torej še kako relevanten natanko po kriterijih, ki jih določa Strategija razvoja kulture.

Mestna oblast se brani z argumentom, da bodo lahko tudi Rogovci kandidirali za prostore v novem centru kulture. Tudi če pustimo ob strani dejstvo, da logika projektnih razpisov bistveno predrugači značaj prostorov, kot je Tovarna Rog, ki je organizirana kot avtonomni prostor, ponovno opozarjamo na problem neinstitucionaliziranosti. Večina skupinosti, delujočih v Tovarni Rog, namreč nima registriranih društev ali drugih pravnih oseb, zato se ne bi mogle prijaviti in bi potemtakem avtomatično ostale brez bivanjske pravice.

 Pričakujemo, da bo župan na koncu našel rešitev v zadovoljstvo vseh vpletenih strani. Ne pozabimo – gre za župana, ki je do sedaj s svojo dosledno držo velikokrat pokazal posluh tako za ranljive družbene skupine, kot tudi za alternativno kulturo. Navsezadnje je vzpostavil dialog in konstruktivno sodelovanje z avtonomno kulturno cono Metelkova mesto. Ne vidimo razloga, zakaj ne bi situacije v Rogu uredili na isti način, kot je mestna oblast to storila v primeru Metelkove. Ta je, v besedah strategije: “živo ustvarjalno središče, ki mu MOL v celoti priznava in spoštuje njegovo programsko avtonomijo.”

V IDS/ZL stojimo Rogovcem ob strani in se zavzemamo za ohranitev obstoječih avtonomnih prostorov. Rog naj ostane prostor inovativnih socialnih projektov ter neodvisne kulturno-umetniške produkcije.

To ne pomeni, da bolj institucionalizirane oblike kulture niso pomembne. Ampak če se jih uvaja na način, ki izrinja lokalno skupnost in aktivno prebivalstvo, potem to ni več smotrna kulturna politika, temveč gentrifikacija.

Nataša Sukič, mestna svetnica ZL v MOL
in
lokalni odbor IDS Ljubljana

Deli.