IDS Ljubljana:​ ​Proti ​gradnji​ ​garažne​ ​hiše​ ​pod​ ​osrednjo​ ​ljubljansko​ ​tržnico

ljubljanske_trzniceGradnja garažne hiše pod osrednjo ljubljansko tržnico je neprimerna iz več razlogov. Projekt gradnje bi z izkopavanjem zemljišča ob samih temeljih ogrozil dragoceno nepremično kulturno dediščino, ki se nahaja v neposredni bližini tržnice. Prav tako se na lokaciji nahaja tudi z arheološkimi ostalinami izredno bogato območje. Možnost ohranitve in prezentacije arheoloških ostankov, recimo v obliki srednjeveškega muzeja na lokaciji izkopanin, bi umestitev parkirnih mest onemogočila, saj projekt gradnje posega ravno v varovane ostaline na južnem delu Vodnikovega trga. Najbolj pa je gradnja garažne hiše problematična z urbanističnega vidika,​ ​saj​ ​bi​ ​vplivala​ ​na​ ​bivanjske​ ​razmere​ ​v​ ​mestu.

Večina evropskih mest teži k temu, da individualni promet, ki predstavlja največji problem zgodovinskih središč, zadržuje na robu, sistematično pa razvija javni promet. Gradnja garažne hiše pod tržnico bi dosegla ravno nasprotni učinek. Usmerjanje osebnega prometa v ožje mestno središče bi povečalo število avtomobilov v samem jedru, poslabšalo bivalne pogoje in zanemarilo javni promet, kar je v nasprotju z načeli trajnostnega urejanja mest. Če na eni strani mesto vlaga v zapiranje središča za promet in širi območja za pešce, je nenavadno, da hkrati podpira projekt garažne hiše, ki nikakor ni naklonjen ne pešcem ne kolesarjem in ne javnemu prometu. Vse troje namreč postavlja na drugi tir, saj prvenstveno podpira ureditev vstopa osebnega prometa v samo mestno središče. Obenem predvideva gradnjo garažne hiše v neposredni bližini že obstoječe garaže Kapitelj. Nova garažna hiša bi še povečala promet tam, kjer se gosti že zdaj – tako Resljeva kot Poljanska cesta in tunel so že zdaj, med drugim zaradi obstoječega režima parkiranja, premajhni, da bi lahko skozi tekoče potekal promet.

Večja garažna hiša bi še dodatno obremenila promet in bi bila smiselna le, če bi bila umeščena ob večjo cesto ali križišče. Neprimerljivo večja garažna hiša bi se lahko nahajala pod grajskim gričem. Napajala bi se neposredno iz prometnega obroča in vpadnic, promet tako v samo jedro ne bi posegel, reševala pa bi težave s parkiranjem tudi za drugi del starega jedra, vključno​ ​s​ ​trnovskim​ ​in​ ​prulskim​ ​okolišem.

Tudi argument, da bi bila izgradnja garažne hiše potrebna prav na območju tržnice, saj bi tako izboljšali delovanje tržnice, ne zdrži. Za življenje centralne tržnice in njeno logistiko ne bi potrebovali gradnje celotne garaže, temveč smiselno urediti dovozna mesta in v obstoječih kapacitetah urediti servisne prostore. Tako obsežna investicija je glede na neznatne spremembe,​ ​ki​ ​bi​ ​jih​ ​prinesla​ ​k​ ​bivanju​ ​Ljubljančanov​ ​v​ ​mestu,​ ​zato​ ​neupravičena.

Deli.