ZL: Dovolj imamo tajnih sporazumov!

trojan-horse

Nedavno razkriti dokumenti o vsebini pogajanja o sklenitvi Čezatlantskega trgovinskega in investicijskega sporazuma (TTIP) jasno in nedvoumno razkrivajo to, o čemer se v javnosti že dolgo govori: da se TTIP sklepa v interesu povečevanja dobička mednarodnih korporacij na račun krčenja socialnih pravic, prehranske varnosti, varstva okolja in varstva potrošnikov ter na račun krčenja suverenosti nacionalnih držav.

Zaskrbljeni nad vsebino in načinom pogajanj smo v Združeni levici sklicali nujno sejo Odbora za zadeve EU in Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odboroma predlagamo glasovanje o sklepih, s katerimi bi Vladi naložili, da od Evropske komisije zahteva razkritje celotne vsebine pogajanj in prekinitev poganja. Poleg tega predlagamo, da  se o ratifikaciji sporazuma glasuje nacionalnih parlamentih z dvotretjinsko večino po izvedbi predhodnega posvetovalnega referenduma.

Iz razkritih dokumentov je namreč razvidno, da se TTIP veliko bolj kot z vprašanjem carin in trgovine ukvarja s poenotenjem različnih regulacij, ki urejajo vse od kmetijskih gnojil do internetnega prometa. Ter seveda s kontroverznim sistemom poravnave sporov med vlagatelji in državo, ki bo mednarodni kapital postavil nad suverenost nacionalnih držav in varuje tuje investitorje pred spremembami zakonodaje.

Sektor kmetijstva in visoki evropski sanitarni ter fitosanitarni standardi so najbolj na udaru in kljub manjšem deležu v celotni trgovini, predstavljajo enega glavnih groženj. Harmonizacija standardov na tem področju gre lahko samo na škodo visokih standardov v EU. To pomeni, da bomo najvišjo ceno plačali potrošniki – od GSO do kloriranja piščancev.

Prav tako dokumenti razkrivajo, da za pogajanji dejansko stojijo velike korporacije ter da se sporazum pravzaprav sklepa v njihovem imenu in ne v imenu ZDA in EU. Na več mestih je namreč omenjeno, da se morajo ZDA glede vsebine zahtev EU posvetovati z industrijo, torej s transnacionalnimi korporacijami, ki imajo, za razliko od državljanov, uvid v vsebino pogajanj. Še več. Besedilo nakazuje, da samo vsebino sporazuma tudi določajo.

Deli.