Delimo: poziv k podpori avtonomne Tovarne ROG in obrambi pred rušenjem

13227494_495731193953633_7101928771135794534_o

Mestna občina Ljubljana se podaja v izvedbeno fazo projekta prenove tovarne Rog v “Center Rog”. Konec meseca maja oz. v začetku junija MOL namerava začeti s prvo fazo rušenja 4 objektov in nato postopoma nadaljevati z odstranitvijo vseh prizidkov glavne tovarniške stavbe. V prvi fazi je ogrožen umetniški atelje Samorog, vendar ko je enkrat vzpostavljeno gradbišče, lahko MOL enostavno nadaljuje z rušenjem skate parka, koncertne dvorane, Galerije Kljub Vsemu, Živko Skvotca, Cirkusarne, Modrega kota, Kooperative in Socialnega centra. MOL nima denarja za prenovo kompleksa in se podaja v rušitev zgolj zato, da uveljavi gradbeno dovoljenje, ki jim zapade 14.6.2016. Pozivamo k podpori avtonomne tovarne Rog po lastnih močeh.

Pomagate nam lahko na naslednje načine:

 • Širjenje tega poziva po vaših kanalih, mrežah in osebnih kontaktih
 • Podpis peticije
 • Vaše pismo ali izjava podpore
 • Pošiljanje vaših pisem in izjav na MOL
 • Udeležba na manifestaciji: Štafeta mladosti za neomejen ROG uporabe
 • Organizacija dogodkov in preselitev vaših dejavnosti v tovarno Rog med 26.5. in 14.6.
 • Prisotnost na območju ob prihodu delavnih strojev, varovalnih služb in policije
 • Vaš predlog

Za vprašanja, predloge in informacije smo dosegljive in dosegljivi na naslovu: skupscina.tovarne.rog@gmail.com
Spremljate nas lahko na FB strani: ​Ohranimo tovarno Rog

Pomembni datumi:

 • 18.5. od 12h naprej: ​Delavske brigade Rog​
 • 20.5. od 12h naprej: ​Blok party ROG​
 • 21.5. ob 17h: ­ Sestanek in posvet za vse zainteresirane javnosti
 • 25.5. ob 17h: ­ ​Štafeta mladoti za neomejen ROG uporabe​
 • 15.5. ­ – 14.6.: Kritično obdobje, ko se pričakuje prihod bagrov
 • 14.6. ­ Potek gradbenega dovoljenja MOL za rušitev
PREDSTAVITEV AVTONOMNE TOVARNE ROG

Tovarna Rog je industrijski kompleks na vzhodnem robu historičnega jedra Ljubljane, ki je po zaustavitvi proizvodnje koles leta 1991 več let zapostavljeno propadal in sameval. Leta 2006 so poslopje zasedle angažirane študentke in študenti, umetnice in umetniki in aktivistke in aktivisti, kot odgovor na tranzicijsko razlaščanje in plenjenje skupnega družbenega bogastva (privatizacija in de­industrializacija) in izginjanje javnih ter družbenih prostorov (individualizacija in atomizacija družbe). Legitimnost za svoje delovanje črpajo iz potrebe po prostorih za samoniklo umetniško, kulturno in politično dejavnost (avtonomija, neformalnost, alternativna kultura, horizontalno politično organiziranje).

Uporabniki in uporabnice so prostore zavarovale, očistile in uredile v ateljeje, delavnice, galerijske prostore, skate park, koncertno dvorano, prostore za rekreacijo, druženja in različne prireditve ter socialni center. Kljub poskusom zatretja in omejevanja njihovih dejavnosti s strani mestnih oblasti (nepripravljenost na podpis pogodbe o začasni rabi in onemogočanje priklopa na javno elektro omrežje) so uporabniki in uporabnice tovarne Rog s svojo samo­iniciativnostjo, iznajdljivostjo in sodelovanjem v desetih letih ustvarile eno izmed glavnih​ prizorišč urbane kulture​, kritične misli in angažiranega delovanja na nivoju​ mesta, države in širše​.

Danes v tovarni deluje okoli 15 organiziranih kolektivov in približno 15 posameznic in posameznikov v skupno 30 urejenih prostorih. Posamezniki, posameznice in kolektivi delujejo relativno samozadnostno in avtonomno znotraj dogovorov in osnovnih okvirov, ki ga določa skupščina: glavno politično telo, ki deluje na bazi direktne demokracije kjer se posvetuje in odloča o skupnih zadevah Tovarne. Dejavnosti, ki se odvijajo v Rogu lahko umestimo v štiri področja:

 • Umetniško in kulturno ustvarjanje ­ likovna, sodobna, multimedijska in performativna umetnost, kiparstvo, graffiti, ulično gledališče, cirkus, glasbeno ustvarjanje, umetnostna teorija, filozofija, politična teorija;
 • Športno­rekreativne in gibalne dejavnosti ­ skejtanje, rolanje in BMX­anje, treningi kung fu, tai ci quan, silk dancing, pilates, break dance, nogomet in košarka;
 • Aktivizem ­ neformalno politično organiziranje in povezovanje, svetovanje, usposabljanje in izobraževanje ranljivih družbenih skupin, direktne akcije, organizacija shodov, srečanj, posvetov in simpozijev;
 • Družabni in glasbeni dogodki: jam sešni, koncerti, klubski dogodki, eksperimentalni glasbeno­performativni dogodki, zabave, druženja, občasni pikniki, bolšji sejmi;
 • Obrti in ročna dela ­ gradbena in vzdrževalna dela, popravilo in izdelava elektronske glasbene opreme, izdelava in reciklaža pohištva, permakulturni krožki, šiviljstvo, izmenjave oblek, izdelava peči, skejtboardov ter seveda popravljanje koles.

MOL eno leto po zasedbi, leta 2007 začne s projektom “Second Chance”­ s strani EU sponzoriranim programom za revitalizacijo bivših industrijskih kompleksov. Prvi projekt obsega javno­zasebno partnerstvo za prenovo tovarne v center sodobnih umetnosti, izgradnjo butičnega hotela in nadstandardnih stanovanj. Razmerje med komercialnim in javnim programom je 80:20%. Nekaj časa je bila aktualna ideja, da bi v Rog vmestile tudi 3 umetniške akademije, vendar dekani akademij predlog zavrnejo zaradi nedorečenih razmerij med univerzitetno in ekonomsko sfero, predvsem pa ker svojih študentk in študentov ­ ki v tovarni že ustvarjajo ­ nočejo metati na cesto. Zaradi recesije MOL več let ne najde zasebnega investitorja, zato projekt leta 2014 zmanjša; odstrani zasebne programe in rekonfigurira program v center za arhitekturo, dizajn in vizualne umetnosti. Poudarek je na zagotovitvi produkcjskih prostorov za t.i. Kreativne industrije. Skupnost uporabnic in uporabnikov avtonomne tovarne Rog MOL­ov projekt kritizira v naslednjih točkah:

 • Finančno zahteven projekt ­ MOL nima lastnih sredstev niti nima zagotovljenega sofinanciranja iz EU skladov. Ni nobenega zagotovila da bo projekt v doglednem času dokončan (še ena gradbena jama v Ljubljani);
 • Prostorsko nepotreben ­ V Ljubljani že obstajajo vozlišča kreativnih industrij (Poligon, Kreativna cona šiška, Tiskarna mladinske knjige), ki bi jih lahko MOL finančno in infrastrukturno podprla;
 • Poblagovljenje kulturnih in umetniških praks ­ ekonomska instrumentalizacija, komercializacija, začasna in slabo plačana delovna mesta;
 • Gentrifikacija mestnega središča ­ pretirana estetizacija prostora, premik fokusa od prebivalk in prebivalcev k obiskovalcem in obiskovalkam (tujim turistkam), nadzor in omejevanje proste rabe javnih prostorov, izrinjanje dejavnosti in populacij ki niso dobičkonosne, itn.
 • Nedemokratično voden projekt ­ uporabniki in uporabnice, ki trenutno delujejo v Rogu, niso bile nikoli vključene v oblikovanje koncepta in programa novega Centra Rog ampak so zgolj imele možnost podajanja mnenj. Predlogi in kritike niso bile upoštevane na kar so opozarjali tuji strokovnjaki​;
 • Nepriznavanje samoniklih praks ­ Projekt voden izrazito na način od zgoraj navzdol pri čemer so obstoječe dejavnosti nepriznane, ignorirane in kriminalizirane;
 • Pravica do mesta ­ prebivalke in prebivalci, uporabnice in uporabniki mesta, ki prispevamo k njegovem življenju imamo pravico in moč, da demokratično soodločamo o mestnih zadevah.

Uporabnice in uporabniki tovarne Rog ne pristajamo več na ustni dogovor o začasni rabi iz naslednjih razlogov:

 • Nikoli ni bila podpisana pogodba, ki bi urejala razmerja med uporabnicami/uporabniki in lastnico (MOL), čeprav so uporabniki in uporabnice na neki točki želele to pogodbo, je občina sama onemogočila legalizacijo;
 • MOL ni nikoli zares poskrbela za minimalno infrastrukturno in tehnično opremljenost prostorov. Uporabniki in uporabnice smo z lastnimi sredstvi, časom in energijo prostore same zavarovale, uredile in jih po naših močeh vzdrževale;
 • Po 10ih letih delovanja v vselej negotovih pogojih in oživitvi območja z vsebinami, ki so v interesu mesta, imamo legitimno pravico do uporabe prostora, ki ga sicer pravno­legalno nimamo v lasti;
 • Ker imajo vsebine in način organizacije večji potencial za nadalnji razvoj, kot predviden MOL­ov predlog z rigidno organizacijsko strukturo in tržno naravnanostjo.

Od občine zahtevamo naj odstopi od svojega projekta, ki je obsojen na propad in prepozna potencial že obstoječih vsebin in horizontalen način organizacije. Poskrbi naj za minimalno infrastrukturno opremljenost, fizične pogoje 2 in spoštuje avtonomijo skupnosti uporabnikov in uporabnic. Nadaljno samo­prenovo stavb, odprtje novih prostorov in upravljanje z območjem, smo sposobne izvajati same.

Tovarne Rog ne branimo takšne kot je, ampak se borimo za njen nadalnji avtonomen razvoj!

Deli.