Boštjan Remic: »Koraki k demokratičnemu socializmu«, 4.4.2015

11080449_436455203199155_3875139514800211056_oSpodaj navedeni govor je imel Boštjan Remic, koordinator programske skupine IDS, na prvem rednem kongresu stranke, 4.aprila 2015 v Ljubljani. V njem je predstavil dopolnjeno verzijo programa IDS, sedaj naslovljeno »Koraki k demokratičnemu socializmu«.

Dragi kolegi in kolegice, prijatelji, socialisti in socialistke.

Pred dobrim letom se je začela naša skupna pot proti demokratičnemu socializmu. Ta pot nas je v širiši koaliciji Združene levice pripeljala v parlament, ta pot nas vodi skozi organiziranje v lokalnih skupnostih, na delovnih mestih, na univerzi in povsod drugod. Ker ima vsaka pot svoj cilj, smo prenovljen program poimenovali Koraki k demokratičnemu socializmu.

V zaključnem delu programa smo zapisali, da je program živa materija, ki se bo dopolnjevala in prilagajala družbenim spremembam. In res, v zadnjem letu dni so se zgodili premiki, ki zahtevajo določene prilagoditve in posodobitve. V Evropi se je zamajal hegemonski projekt neoliberalizma. Vzpenjajoča levica na evropski periferiji – katere del smo tudi mi – mora najti poti in zbrati pogum, da se upre ne le političnim silam v službi kapitala, ampak institucionalnemu prisilnemu jopiču Evropske unije, ki izžema delovne ljudi Evrope.

Spremembe, ki pa so se v veliki meri izkazale za nadaljevanje starega, so se zgodile tudi v Sloveniji. Volitve, ki so v parlament pripeljale glas socializma, so v vlado pripeljale tudi ekstremno sredino. Cerarjeva vlada je destilat etike in morale. Ni res, da nima programa: njen program so privatizacije, varčevalni ukrepi in strukturne reforme. Njen program je napad na delovno ljudstvo, njen program je destiliran neoliberalizem.

Razvoj dogodkov smo popisali in umestili v program. To smo skušali storiti z dvema mesecema intenzivnega vodenja razprav: razpravljali smo v lokalnih odborih, na strankarskem forumu in v delovnih skupinah. Naše vodilo je, da program temelji na teoretski analizi in demokratični volji vsega članstva. Takšen program nam omogoča, da vidimo preko konservativnih in liberalnih puhlic, ki jih vsakodnevno poslušamo in beremo v množičnih medijih.

Prav tu pridemo do prve večje dopolnitve programa: novega poglavja z naslovom Demokratizacija družbenega komuniciranja. V njem obravnavamo razvoj klasičnih medijev skozi tranzicijo do vzpona digitalnih tehnologij. Množični mediji še nikoli niso bili tako ideološko homogeni, novičarski delavci pa v tako podrejenem položaju. Razlog za to je, da zasebni mediji zasledujejo profitni interes, ne pa zadovoljevanja družbenih potreb, kar prinaša koncentracijo lastništva, senzacionalizem vsebin, površne in pristrane informacije ter komercializacijo kulture. Pri nas so bili ti procesi še močnejši zaradi vmešavanja interesov političnih elit.

Italijanski komunist in teoretik Antonio Gramsci je pred slabim stoletjem o kapitalističnih medijih zapisal: “Bojkotirajte jih, bojkotirajte jih!” Mi danes pravimo: “Demokratizirajmo jih!”

Iztrgajmo jih iz rok kapitala in postavimo v službo javnosti, v službo delovnih ljudi. V novem poglavju programa predlagamo več konkretnih ukrepov, kako zagotoviti enakopraven dostop do sredstev množičnega komuniciranja, tako klasičnih kot sodobnih medijev.

Eden ključnih neoliberalnih projektov je razgradnja socialne države. Ta proces danes vsi močno občutimo na lastni koži – varčevalni rezi v javno šolstvo, javno zdravstvo in socialne transferje zmanjšujejo dostop do naših ključnih pravic, odpravljajo velike dosežke delavskih bojev. Naša naloga je, da se odločno upremo nadaljni demontaži socialne države, da se upremo razgradnji naše prihodnosti!

A socialisti ne smemo nekritično braniti socialne države. Tudi njene podsisteme globoko zaznamuje neoliberalni obrat preteklih desetletij – vzpostavila so se razmerja podrejenosti in izkoriščanja, ki, skupaj z individualizacijo odgovornosti, manjšini omogočajo, da bogati na račun večine. Obrambo socialne države moramo dopolniti z napadom. Z napadom NA priviligirane elite, z napadom ZA demokratizacijo socialne države, z napadom ZA socialistično socialno državo.

V prenovljenem poglavju o socialni državi so razdelani ukrepi, s katerimi bomo zagotovili udejanjanje načela “vsak po svojih zmožnostih, vsakomur po njihovih potrebah” v praksi. Konkretizirali smo predloge glede ureditve denarne socialne pomoči, pokojninskega sistema, pravičnih davkov in socialnih prispevkov ter druge politike v začrtani smeri.

Program Koraki k demokratičnemu socializmu ne sme ostati mrtva črka na papirju. Zaživeti mora. Zaživeti v vsakodnevnem boju za drugačno prihodnosti, tako v parlamentu kot v naših skupnostih, na delovnih mestih in na ulici. Naš boj mora voditi ideja o boljši prihodnosti po meri ljudi, ta ideja pa mora temeljiti na teoriji, na znanju. Le na ta način lahko razbijemo “zdravo pamet” o pohlepu in morali, razkošnem javnem sektorju in življenju preko naših zmožnosti. Zato je izobraževanje eno od ključnih področij delovanja naše organizacije.

Pred kratkim je vrata odprla Spletna šola socializma, ki je pomemba dopolnitev naših ostalih izobraževalnih oblik. Interaktivna e-učilnica ponuja izobraževanje o izhodiščih demokratičnega socializma in skuša razjasniti naš odnos do ključnih družbenih vprašanj ter gradi osnove za razumevanje in interpretacijo aktualnih družbenih dogodkov ter osmislitev našega skupnega boja za drugačno prihodnost.

Tovariši in tovarišice!

Imamo alternativo neoliberalni doktrini, imamo alternativo kapitalizmu. Skupaj moramo narediti korake proti demokratičnemu socializmu. Skupaj moramo zaustaviti vladajoče razrede in njihovo ofenzivo na življenja in prihodnost delovnega ljudstva. Skupaj moramo reči: ne neoliberalizem, ne kapitalizem s človeškim obrazom – zahtevamo demokratični socializem!

Deli.