Aljoša Rovan: Novi rekord brežiškega župana, 14.11.2016

aljoša rovan

V nadaljevanju objavljamo prispevek, ki ga je pripravil Aljoša Rovan, občinski svetnik IDS v Brežicah.

V prejšnji številki Posavskega obzornika je, kot je že kar običajno, glavna zvezda brežiški župan, Ivan Molan. Verjetno je tokrat izboljšal osebni rekord, saj je omenjen desetkrat, pojavi se na desetih fotografijah in v več kot celostranskem intervjuju. Vse bi bilo v najlepšem redu, če bi svojo permanentno predvolilno kampanjo plačeval sam ali njegova stranka. Da kampanjo iz proračuna plačuje občina Brežice, ki časopis sofinancira s približno 1.200 evri na posamezno številko, pa ni tako zelo prav.

V intervjuju je župan dal kar nekaj izjav, ki terjajo odgovor oziroma drugačno mnenje. Na vprašanja, kaj izpostavlja kot največji dosežek trenutnega mandata, se pohvali s stvarmi, ki niso zasluga občine (npr. gospodarska rast in mednarodni uspehi učencev in dijakov), ter s stvarmi, ki so se zgodile v prejšnjih mandatih (ustanovitev komunale in fakultete). Iskren odgovor bi torej najbrž bil: nimamo se s čim pohvaliti.

Na vprašanje o delovanju občinskega sveta odgovarja, da je “večkrat presenečen nad neiskrenostjo določenih svetnikov”, saj “na odborih pred sejami vsi podprejo sklepe”, na seji pa “imajo kar naenkrat drugačna stališča”. Župan se sej delovnih teles praviloma ne udeležuje, zato je morda pozabil, da v sedemčlanskih delovnih telesih sedimo po štirje člani občinskega sveta in trije nečlani (oziroma v petčlanskih trije člani in dva nečlana). Da ne omenjamo, da vsak odbor posamično obravnava le po nekaj točk z dnevnega reda občinskega sveta. Torej: četudi bi vsi štirje (ali trije) člani nek sklep podprli, ima lahko ostalih 26 svetnikov povsem legitimno drugačno mnenje, torej je govorjenje o neiskrenosti s tem v zvezi le žaljenje drugače mislečih.

Razen tega dobimo svetniki gradiva praviloma deset dni pred sejo občinskega sveta, kar pomeni le nekaj dni pred sejami delovnih teles. V tem času velikokrat ni možno preučiti gradiv, kaj šele posvetovati se o njih še s kom, ki se spozna na problematiko. Na konstruktivne svetniške pobude, da bi dobivali gradiva prej, da bi bile seje po vnaprej dogovorjenem urniku in da bi pred sejami imeli sestanek za koordinacijo svetniških skupin, na katerem bi lažje uskladili stališče, pa smo od župana konsistentno dobivali le negativne odgovore.

Na odgovor na novinarjevo vprašanje, zavito v kritiko prometne ureditve na mikrokrožišču pri stavbi sodišča: “Opazke se pojavljajo predvsem pri domačih voznikih, ki ne sprejemajo novosti in se niti ne potrudijo, da bi vozili drugače”, pa bi bil ponosen vsak avtokrat: sistem je dober, zamenjajmo ljudstvo!

Me pa zelo veseli županova izjava, da smo v Združeni levici oziroma Iniciativi za demokratični socializem drugačni od vseh drugih. Čeprav je svoj komentar kot običajno zavil v posmeh, si lepšega komplimenta skoraj ne bi mogli želeti, zato se mu najlepše zahvaljujem.

Aljoša Rovan,
občinski svetnik IDS

Deli.