6. redna seja Državnega zbora: poslanska vprašanja ZL in odgovori pristojnih ministrov

11102917_485747234917174_8083412812848637127_n

Tiha privatizacija
Luka Mesec je finančnega ministra opomnil, da sta med glavnimi obljubami Stranke Mira Cerarja pred volitvami bili premišljenost in transparentnost pri privatizaciji. In ker pol leta po nastopu vlade še vedno ni bila sprejeta strategija upravljanja naložb, v katero vlada ni uvrstila ne 12 preostalih podjetij s seznama petnajstih ne naložbe DUTB, netransparentnosti pri vodenju prodaje Telekoma, NKMB, Pivovarne Laško in Radenske in drugih podjetji pa ni konca, je finančnega ministra povprašal, kako lahko tako privatizacijo zagovarja kot strateško in transparentno?

Vprašanje Luka Mesca in odgovor finančnega ministra Dušana Mramorja si lahko v celoti preberete na povezavi.

Povračilo vojne škode
Državni zbor je že 9. februarja 1994 obravnaval poročilo Medresorske komisije Vlade RS za obravnavo vojne škode, ki je bila ustanovljena 1. oktobra 1992. Državni zbor je po obravnavi sprejel kar dvajset sklepov, med katerimi je Vlado RS pozval k pripravi celovite ocene vojne škode, izoblikovanju zahtevka Slovenije nasproti Zvezni republiki Nemčiji, Italiji in Madžarski za plačilo vojne odškodnine, k nadaljevanju pogajanj z navedenimi državami za izterjavo vojne škode ter k ustanovitvi posebnega sklada, v katerega bo Republika Nemčija vplačala dogovorjeno vojno odškodnino.

Ker sklepa Državnega zbora iz leta 1994, ki je nalagal Vladi RS, da pospeši pogajanja z Zvezno Republiko Nemčijo za izterjavo vojne škode, do danes ni realizirala nobena vlada, je Violeta Tomič vprašala predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja: ali bo Vlada RS končno pričela z aktivnostmi, ki so ji bile naložene s sklepom Državnega zbora leta 1994 skladno s sprejetimi sklepi Državnega zbora zahtevala povračilo za povzročeno vojno škodo?

Vprašanje Violete Tomić in odgovor predsednika Vlade si lahko v celoti preberete na povezavi.

Monitoring voda
Matjaž Hanžek je postavil vprašanje ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen v zvezi z monitoringom voda, ki se v Sloveniji izvaja že od leta 1986 na zelo visokem in kakovostnem nivoju. Pred letošnjim rebalansom proračuna je bilo monitoringu namenjenih 862.890 evrov, po rebalansu pa le še 287.286 evrov. Zaradi tega je ministrico za okolje in prostor vprašal, ali bo v letošnjem letu s predvidenimi sredstvi sploh izvedljiv monitoring ter kako bo Evrospki komisiji opravičila dejstvo, da Slovenija ne bo izvedla monitoringa v celoti in bo morala plačati strošek kazni?

Vprašanje Matjaža Hanžka in odgovor ministrice za okolje in prostor si lahko v celoti preberete na povezavi.

Uradni kontrolni laboratorij Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke
Poslanec Miha Koridš je opozoril, da naj bi bil dne 9. februarja 2015 končan prenos Uradnega kontrolnega laboratorija Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZM) v okvir Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Prav tako je opozoril, da je Državni zbor pred kratkim zavrnil novelo Zakona o zdravilih, ki jo je predlagal državni svet in ki je predvidevala tudi ohranitev kontrolnega laboratorija v okviru JAZM. Ker zakon ni sprejel, vendar so v obravnavi razlogi za prenos ostali nepojasnjeni, je ministrico za zdravje go. Milojko Kolar Celarc vprašal: kako bo prenos laboratorija koristil javnemu zdravju v Republiki Sloveniji in kakšni bodo njegovi javnofinančni učinki?

Vprašanje Miha Kordiša in odgovor ministrice za zdravje si lahko v celoti preberete na povezavi.

Deli.